top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdates Tomaat, Paprika en Komkommer


Belichte tomaat, Bemisia, Nesidiocoris en Tuta

Momenteel zien we bij de start van de belichte teelt weinig of geen wittevlieg.

Wanneer de eerste wittevliegen op de signaalplaten worden waargenomen moet er gestart worden met sluipwespen (Encarsia, Eretmocerus of een mix van beide) Is het echter Bemisia druppel dan 2 x Verimark® met een interval van 2 weken.

Als er geen Nesidiocoris wordt waargenomen dan kan de Macrolophus worden uitgezet maar controleer eerst heel goed het gewas.

We zien bij veel klanten best snel rupsen, spuit dan met DELFIN® WG of een andere BT zolang de rups klein is werkt een Bacillus thuringiensis prima, herhaal deze bespuiting na 1 week.

Tomatengalmijt, verdamp zo lang mogelijk zwavel per dag. Als de biologie wordt uitgezet ga dan naar 4 uur tot de biologie op pijl is.

Hang direct na het planten Isonet® T in de kas, Tuta absoluta zal dan geen probleem vormen.


Onbelichte tomaat, rupsen en tomatengalmijt

Probeer zolang mogelijk de plagen met biologie te blijven bestrijden, als je nu al met chemie begint dan wordt het tot het einde van de teelt heel moeilijk om voldoende bespuitingen te kunnen uitvoeren. Blijf scherp op tomatengalmijt en spuit indien nodig 2 à 3 keer met zwavel. Wanneer nodig kan er gelijk een rupsenmiddel worden meegespoten zoals DELFIN® WG.

Ruim in de laatste 2 weken de wittevlieg en een eventuele Nesidiocoris op.

Met de keuze en de concentratie van de correctiemiddelen kan uw adviseur van Biobest Nederland u helpen


Paprika, rupsen en Nezara

In deze laatste weken is het zaak om schoon te eindigen. Voor bijna alle plagen geld dat bestrijdingen vooral effect hebben als de kas nog warm is. Zodra de kas koud gaat kruipen de plagen weg (of blijven in popstadium) en zijn lastig te bereiken. Ze komen dan pas weer tevoorschijn zodra de kas weer wordt opgestookt.

Wacht bij rupsen niet met de laatste bestrijding tot vlak voor einde teelt. Ten eerste is er zo meer kans dat rupsen schade doen aan de laatste vruchten.(Poep, vraat). Er is ook meer kans dat juist (grote) rupsen er nog tussendoor glippen en precies rond de teeltwissel verpoppen. Deze poppen komen dan pas weer uit als u de kas gaat opstoken. Kortom, ruim voor einde teelt (3 a 4 weken) een rupsbehandeling uitvoeren indien nodig.

Ook op bedrijven met Nezara is het zaak deze chemisch op te ruimen. Hoe meer u hierin slaagt, hoe beter dit is voor komend seizoen. Ook voor Nezara geld, bestrijden zolang de kas nog warm is!

Let verder op de aanwezigheid van trips aan het einde van de teelt. Door verminderde aanwezigheid van Orius en roofmijt op het eind door afspuiten, kan trips in de laatste weken best nog toenemen. Wanneer u zich bewust bent dat u eindigt met trips, kunnen in de teeltwissel en bij start van de nieuwe teelt extra maatregelen genomen worden!


Komkommer, spint en trips

Ook voor de meeste (onbelichte) komkommers is het bijna einde teelt. Bij veel trips is afspuiten met Winner nog een optie na de laatste oogst. Let wel op de veiligheidsrestricties op het etiket. In belichte teelten hoge draad, kan spint soms lastig te bestrijden zijn. Extra inzet van A. californicus levert dan vaak een goede bijdrage. Voor de nieuwe teelten zien we dat het toepassen van ASPERELLO® bij de plantenkweker (en op de tuin) een zeer goede bijdrage levert aan gezonde wortels. Zie hierbij de artikelen van de WUR: ASPERELLO®  

Comments


bottom of page