top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

ASPERELLO® T34 Biocontrol® in potplanten

Vanaf de toelating van ASPERELLO® T34 Biocontrol® begin 2020 in de sierteelt, werd het product direct door de telers opgepakt. Hierbij een terugblik naar de ervaringen in potplanten.

Met het wegvallen van de nodige bestrijdingsmiddelen tegen wortelziektes zoals Pythium, Phytophthora of Fusarium leek het lastig om deze ziektes onder controle te houden. Bij Biobest proberen we dus eerst te inventariseren bij telers welke problemen er spelen en vervolgens zoeken we methodes om de ziektes te voorkomen en de planten te beschermen. Vaak zijn er zwakke plekken bij bedrijven, waardoor ziektes de kans krijgen om toe te slaan. Het watergeefsysteem is een van de eerste aandachtspunten. Als dit niet op orde is, is het dweilen met de kraan open.

“Meer is niet beter”

Na de toelating van Asperello zijn meerdere bedrijven aan de slag gegaan met goede resultaten. Pas de juiste dosering toe. “Meer is beter” gaat met deze Trichoderma schimmel niet op. Zorg dat Asperello niet gemengd wordt met andere biopesticiden. Er zijn wel gecombineerde toepassingen mogelijk, maar informeer daarnaar bij onze specialisten. De wortels worden goed gekoloniseerd en beschermd tegen diverse plant parasitaire schimmels, die dus niet de plant binnen kunnen dringen. Asperello moet daardoor vroegtijdig toegepast worden. De nieuwe wortels van stekken die met Asperello zijn behandeld worden gedurende 8 à 12 weken beschermd. Zorg, voordat er overgepot gaat worden, dat voldoende bescherming met Asperello aanwezig is. Het is juist op dat moment dat er wonden bij de wortels ontstaan waar plant parasitaire schimmels kunnen toeslaan.

We gaan uit bij kleine potjes in trays dat 0,5 gram per m2 voldoende is en 10 gram per m3 grond/substraat bij grotere potvolumes. Is de infectiedruk laag dan kunnen we 12 weken wachten met de volgende toepassing; 8 weken als de infectiedruk hoog is. Tot slot vergeet niet dat Asperello een schimmel is en dat temperaturen hoger dan 15°C zeer worden gewaardeerd.


Comments


bottom of page