top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Advisering in het buitenland

Een aantal specialisten van Biobest Nederland geven, naast dat zij in Nederland advies geven, ook in het buitenland advies. Zo is recent een van de specialisten afgereisd naar Hongarije om een Biobest distributeur te voorzien van de nieuwste adviezen. In Hongarije zit de meeste tuinbouw in het zuiden van het land. Hier worden onder meer paprika’s en tomaten geteeld. Tomaten en paprika worden in glazen kassen, maar ook in plastic kassen en tunnels geteeld.


Plagen in tomaat

Men vraagt zich weleens af met welke plagen telers in andere Europese landen te maken hebben. Als we kijken naar de tomatenteelt, dan kunnen we de plagen goed vergelijken met de plagen hier in Nederland. In Hongarije heeft men te maken met bijvoorbeeld wittevlieg, Tuta absoluta, tomatengalmijt en de Turkse mot. Bij een aantal telers in het noorden van het land is Nesidiocoris al een probleem. Veel plagen kunnen ze onderdrukken door het inzetten van Macrolophus pygmaeus i.c.m. sluipwespen tegen wittevlieg. Isonet® T wordt ook in Hongarije gebruikt als belangrijk wapen tegen de tomatenmineermot en met behulp van zwavel wordt de galmijt onderdrukt.

Als we kijken naar de chemische middelen die men daar tot beschikking heeft, dan is het pakket toch wat kleiner dan in Nederland. Zeker goed integreerbare middelen zijn welkom om de teelt zo biologisch mogelijk door te komen en de bestrijders niet te veel in de weg te zitten.


Plagen in paprika

In de intro werd er al verwezen naar de verschillende omstandigheden waarin de paprika’s in groeien. In de plastic tunnels, zoals te zien op de foto, worden minder bestrijders uitgezet dan in de teelt in kassen. Dit heeft onder ander te maken met de duur van de teelt, die in de tunnels korter is, waardoor je ook minder problemen hebt.

Trips, bladluis en wantsen (Nezara viridula) zijn toch wel de grootste plagen in Hongarije. Dit is te vergelijken met de problemen in Nederland. Maar ook Bemisia, spint en rupsen kunnen voor problemen zorgen.

De meeste telers werken preventief met de roofmijt Amblyseius swirskii. Deze roofmijt pakt zowel trips als wittevlieg en geeft een rem op de spint ontwikkeling. Macrolophus en Orius worden eveneens ingezet om verschillende plagen aan te pakken. Ook wordt er steeds meer gewerkt met natuurlijke vijanden tegen bladluis. Hierdoor moet men oppassen met het gebruik van chemische middelen. Ook in de teelt van paprika is het lastig om met de beschikbare middelen de biologie goed in leven te houden.

In Hongarije is de stinkwants (Nezara viridula) dus ook een probleem, zoals reeds werd vermeld. Een groot deel van de telers ziet deze wants in zijn gewas veel schade veroorzaken en een biologische oplossing is er nog niet.


Plagen in aardbeien

Aardbeien telen in Hongarije is nog relatief nieuw. De plagen die ze daar zien zijn dezelfde als waar wij in Nederland mee te maken hebben. Veel kennis (teelt, arbeid, bemesting gewasbescherming en biologie) halen zij uit het buitenland, dikwijls uit Nederland.

Trips, wittevlieg, spint en luizen vormen de belangrijkste plagen, het gebruik van nuttige insecten is dan ook al gemeengoed in de moderne bedrijven die de overige kennis ook uit het buitenland verkrijgen.

Het gebruik van veel chemische en biologische insecticiden en fungiciden hebben in Hongarije geen toelating en zij moeten zich behelpen met een zeer beperkt pakket aan middelen, kleiner en smaller dan wij hier in Nederland hebben.

Comentários


bottom of page