top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate Tomaat

Actuele stand van zaken tomaten week 46.

Belichte tomatenteelt.

De start van de belichte teelt loopt bij de meeste bedrijven volgens plan. We lopen de plagen langs om te zien of alles op orde is.

Tuta absoluta

Isonet® T hangt bij het grootste gedeelte van de telers in de kassen. En zal dus weinig problemen veroorzaken, mits er vooraf goed schoon begonnen wordt. Pas op om zomaar op een feromoon te vertrouwen, indien er genoeg mannetjes en vrouwtjes in de kas aanwezig zijn zullen ze te allen tijde elkaar tegenkomen en zal er nageslacht volgen.


Tomatengalmijt


Gebruik zwavel. Uw adviseur kan het verdere protocol toelichten.


Wittevlieg

Monitor de wittevlieg vooraf goed, en bepaal of er een bespuiting noodzakelijk is. Indien er veel wittevliegen aanwezig zijn kunnen enkele bespuitingen toegepast worden met middelen als Sivanto Prime, Closer, Sequoia of gedruppeld met Verimark. Begin daarna met de introducties van sluipwespen tot dat Macrolophus wordt uitgezet. Bij de meeste telers zal dit begin januari zijn.

Daarnaast zijn er ook telers die de uitzet van Macrolophus achterwege laten omdat Nesidiocoris zich niet goed laat opruimen. We werken dan jaarrond met wekelijkse uitzetten van sluipwespen.

Rupsen

Zodra de eerste kleine rupsen zijn waargenomen, start dan direct met DELFIN® WG of met een andere BT. Als er op tijd wordt gestart zijn zwaardere middelen niet noodzakelijk.

Nesidiocoris tenuis

Op de meeste bedrijven is Nesidiocoris aan het einde van de teelt of begin van de nieuwe teelt opgeruimd. Nieuwe besmettingen zijn echter helaas niet voorspelbaar.

Onbelicht

De onbelichte teelt is bezig aan zijn laatste loodjes.

Dit jaar is het wat de plagen betreft op de meeste bedrijven redelijk soepel verlopen.

Schenk wel aandacht aan de laatste twee weken van de teelt en ruim dan met 2 bespuitingen wittevlieg en de nog verstopte Nesidiocoris op voor u zelf en voor uw buren met een (belichte) kas.

Bespreek alvast met de plantenkweker om ASPERELLO® T34 Biocontrol® mee te laten geven op de steenwolpluggen en potten om de Trichoderma asperellum voor een gezond wortel milieu te laten zorgen.

Voor meer informatie en maatwerk bel uw adviseur van Biobest Nederland.

Comments


bottom of page