top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Varenrouwmuggen, vervelende vliegjes!

Herkennen jullie dat? Sta je te praten op het middenpad, cirkelen de hele tijd van die irritante vliegjes voor je gezicht. 10 tegen 1 dat het de adulten van de varenrouwmug (sciara) zijn. Per teelt zal het wel of geen probleem zijn. Wanneer er veel van deze varenrouwmuggen zijn kan een vangplaat soms wel in 1 dag helemaal zwart kleuren, Tja…. Dan is dat meestal geen goed teken. Ze kunnen op de grond/lucht scheiding, maar ook bij de wortels de plant ernstig toetakelen en een invalspoort creëren voor schimmels.

Maar zoals eerder geschreven dit zal niet bij iedereen hetzelfde zijn. Daarmee komen we tot de kern van ons werk, we leveren maatwerk. Zeker in een teelt met potplanten zal het per teler, per gewas en variëteit verschillen hoe een insect wel of niet als probleem wordt ervaren. Een goede inventarisatie is nodig om te weten of er met inzet van nuttigen de problemen in het gewas bestreden kunnen worden. Zelfs in dezelfde teelt zit er verschil in de manier van telen zoals op tafels, betonvloeren of gronddoek. Hoe wordt er water gegeven en hoe vaak. Hoe lang is de teelt enz... En we weten een gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden”.


een gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden”

Om terug te komen op de varenrouwmug, De standaard inzet van 100 roofmijten Hypoaspis miles ( Stratiolaelaps scimitus) zal dus ook per teelt en teeltmethode verschillen voor het beste resultaat. Daarom is het ook goed om met je Biobest adviseur te overleggen, wanneer de varenrouwmug bestreden dient te worden, welke strategie het meeste resultaat zal hebben. Daarnaast is ook de inzet van aaltjes een goede keuze om dit probleem aan te pakken. Een wat minder in de schijnwerpers staande hulp, is de kortschildkever Atheta Coriaria, die ook in staat is om de varenrouwmug aan te pakken. Er zijn daar zelfs kweekemmers van om zo de inzet van deze bestrijders te optimaliseren. Wanneer je op de bedrijven de vangplaten bekijkt zie op een gegeven moment bij sommige telers de roofvlieg Coenosia. Deze komt spontaan voor een is ook een goede bestrijder van de varenrouwmug. Gezegd dient wel te worden dat een collega deze roofvlieg ook met een roofwants aan de haal ging.


Het lijkt op herhalen van zetten maar met het feit dat er steeds meer chemische middelen verdwijnen wordt de noodzaak om biologisch te denken steeds groter. De bestrijding van de varenrouwmug is nog maar 1 aspect van de gewasbescherming en als we kijken naar het huidige pakket om biologisch i.p.v. chemisch te telen komen er steeds meer mogelijkheden, want naast nuttigen komen er ook steeds meer biopesticiden die effectief zijn plaaginsecten dan wel schimmels aan te pakken. En bij het verdwijnen van breed werkende middelen is het dan ook steeds belangrijker om goed te scouten in de gewassen daar er ziekten en plagen zichtbaar worden die in het verleden automatisch werden onderdrukt en nu zichtbaar worden.


Comentários


bottom of page