top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate Aardbeien


Na het opplanten is er bij aardbeientelers een plan gemaakt voor de inzet van nuttige insecten en mijten tegen spint-, trips-, en wittevlieg. De bestrijdingsstrategieën zijn verschillend per gebied en per adviseur. We zijn rondom wittevliegbestrijding dit jaar weer een stuk wijzer geworden. Wittevlieg is een groeiend probleem en dikwijls van jaar op jaar erger. Chemische bestrijding brengt dikwijls weinig resultaat. We pakken het probleem dus bij de basis aan met hygiëne, onkruidbestrijding in en rondom de kas, keuze van roofmijt en bijvoeren (Nutrimite™). Trips- en spintbestrijding zijn dan ook al (deels) gedekt.


Wat hebben we afgelopen weken in het veld gezien? Vooral veel roofmijtensoorten zoals A. cucumeris (tegen trips), A. californicus (tegen spint), A. swirskii (tegen wittevlieg, trips en nevenwerking naar spint) en A. limonicus (tegen wittevlieg, trips en spint). Diverse combinaties zijn door telers ingezet. Waar de roofmijtenpopulatie snel hoge dichtheden bereikte, was de laagste druk van wittevlieg te zien. Ook andere plagen kregen geen kans. We zullen hierop terugkomen als demo’s en praktijksituaties afgelopen zijn.

Spintbestrijding verloopt momenteel goed,. Er zijn weinig tot geen problemen. We zien dat plantenkwekers en telers de trayplanten schoner afleveren en hierdoor ook minder spint voorkomt. Plekken waar dat niet het geval is, hebben we hulp van de roofmijtsoort Phytoseiulus persimilis en de galmug Feltiella acarisuga. Vooral deze laatste is een welkome aanvulling aangezien deze tot laat in het najaar de rode spinten kan opruimen.


Problemen met trips hebben we afgelopen najaar niet of nauwelijks gezien, preventief werken en hygiëne spelen hier een belangrijke rol in.


Voor de bestrijding van bladluizen zijn op dit moment nog effectieve middelen. We moeten echter wel over alternatieven gaan nadenken, als het middel Calypso per 3 februari 2021 verboden wordt. Luizen kunnen heel hardnekkig zijn in de huidige kasteelten en bespuitingen zijn nog noodzakelijk. Vaak worden de middelen Sivanto (2 x per 12 maanden, bedekt, niet grondgebonden), Pirimor (2 x per 12 maanden,bedekt) en Oikos (4 x per 12 maanden, 7 dagen veiligheidtermijn!) nog gebruikt. Reken maar uit als er 3 kasteelten per jaar in komen, wordt dit een situatie die voor vraagtekens zal zorgen.


De roep naar nieuwe middelen is groot, vergroening van het assortiment is wenselijk!


Afgelopen jaar is Biobest met de zweefvliegsoort EupeodesSystem (Eupeodes corollae) rijker. De positionering van deze zweefvlieg is met name dat deze vroeger in het jaar inzetbaar is. Hiermee hebben we een belangrijke schakel aan ons assortiment kunnen toevoegen. Luisbestrijding in aardbeien gaat nooit van een leien dakje, de diversiteit in luizensoorten is groot, waar een doorgaand paprikateler met 3 à 4 luizensoorten klaar is begint het bij de aardbeien dikwijls bij 5 tot 10 soorten.
Comments


bottom of page