top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Potplanten update

Toename Exotische tripssoorten

Jaren geleden hadden we vooral te maken met Californische trips, maar de afgelopen jaren zien we een toenemende druk van verschillende tripssoorten. Zo hebben steeds meer kwekers last van verschillende ‘donkere’ tripsen; Echinothrips americanus & Thrips setosus. Deze twee soorten zijn zeer lastig biologisch aan te pakken. Vanuit het onderzoek wordt constant gekeken naar een biologische oplossing. Alle typen roofmijten zijn onderhand uitvoerig getest, hiervan is bekend dat ze een kleine rem kunnen geven op de ontwikkeling van deze exotische tripssoorten. Mogelijk is dit dus een deel van de puzzel om deze plaag biologisch te bestrijden. We zullen dus verder moeten kijken om deze plaag helemaal biologisch te kunnen onderdrukken.

Een van de alternatieven die we hebben is de inzet van de roofwants Orius laevigatus. Deze roofwants kan als een van de weinige insecten zowel volwassen- als tripslarven eten. Het is alleen lastig om deze wants in stand te houden in een potplantengewas. We zijn nu bij steeds meer bedrijven bezig om een systeem te ontwikkelen zodat deze roofwants zich kan vestigen.

Ook worden er steeds meer proeven gedaan met de larve van de gaasvlieg Chrysoperla carnea. De gaasvlieglarve is in staat om alle stadia van trips te verorberen.


Thrips parvispinus


Een andere exotische tripssoort waar we steeds meer mee te maken hebben, is Thrips parvispinus. De pepertrips kan in een aantal gewassen flink wat schade aanrichten. Ook deze tripssoort is helaas lastig biologisch aan te pakken. Bij het R&D-team wordt komend seizoen veel aandacht besteed aan deze plaag. Afgelopen jaar zijn de eerste ervaringen opgedaan met deze nieuwe plaag.

Spint

Spint is afgelopen jaar op grotere schaal biologisch bestreden in verschillende potplanten gewassen. Zo hebben we goede ervaringen in bijvoorbeeld potcymbidiums met Amblyseius andersoni & A. californicus. Met de inzet van deze twee roofmijtsoorten in het voorjaar hoeven de kwekers vaak niet chemisch in te grijpen tegen spint.

Ook in verschillende groene kamerplanten is spint biologisch bestreden. Zo werkt Phytoseiulus persimilis zeer goed in o.a. de volgende gewassen: Calathea, Ficus, Schefflera, Hedera en Scindapsus. Als men voor het eerst ervaring op wil doen met biologische bestrijding, is starten met Phytoseiulus tegen spint een zeer interessante en makkelijke optie. Deze roofmijtsoort is rood en makkelijk met het blote oog terug te vinden.

Zelfs nu in december worden bij verschillende potplantentelers nog goede resultaten behaald met roofmijten tegen spint!


Motten

Een aantal potplantentelers hebben last van Duponchelia fovealis en/of de Opogona sacchari. De larven van deze motten kunnen flink wat schade aanbrengen aan verschillende gewassen zoals Yucca, Areca, potcymbidium en cyclamen. Het is belangrijk om de aanwezigheid van deze motten goed te monitoren, zodat we ze snel kunnen bestrijden. Deze plagen zijn prima biologisch aan te pakken met het aaltje Steinernema carpocapsae en de inzet van de bacterie Delfin® WG. Deze twee biologische bestrijdingsmogelijkheden pakken de larven aan, zodat zij langzaam sterven en op ten duur geen schade meer zullen geven.

Om te weten of je last hebt van deze motten, gebruik feromonen, die mannelijke motten aantrekken.


Comments


bottom of page