top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Wittevlieg in paprika

Als je over plagen in paprika praat, dan is wittevlieg meestal niet de eerste plaag die in je opkomt. Trips, bladluis, spint en rupsen komen veel vaker voor. Toch kan wittevlieg ook in paprika voor flinke problemen zorgen!


Als we in paprika met ontwikkeling van wittevlieg te maken krijgen, dan gaat het meestal om de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci. Kaswittevlieg komt ook wel eens voor, maar hier zien we zeer zelden echt problemen van. Bemisia kan echter zeer explosief ontwikkelen in paprika. Met name in de zomer, bij hoge temperaturen gaat de ontwikkeling zeer snel.


Bemisia is te onderscheiden van kaswittevlieg door onder andere de vleugelstand van de volwassen wittevlieg (verticaal langs het lichaam bij Bemisia ten opzichte van plat als een deltavlieger bij kaswittevlieg) en de poppen (gelig en plat bij Bemisia, licht/wit en met opstaande rand bij kaswittevlieg).

Links: Bemisia tabaci Rechts: Kaswittevlieg


Het bestrijden van Bemisia in paprika is geen eenduidig verhaal. Zo wordt deze soort door sluipwespen veel lastiger geparasiteerd dan kaswittevlieg. Verder kunnen andere mogelijke bestrijders in grote getale juist ook de bladluisbestrijding weer verstoren. De wittevliegbestrijders zijn op zichzelf geen van alleen een 100% oplossing. Het zal een combi van bestrijders zijn die Bemisia moet afremmen. We zullen de opties langslopen:


Roofmijten:

In het veld zien we dat een hoge dichtheid aan roofmijten een positieve bijdrage heeft op wittevliegbestrijding. Roofmijten als A.degenerans, A. swirskii, T. montdorensis en A. limonicus voeden zich van de eieren van wittevlieg. In de zomer en najaar, wanneer Bemisia snel kan ontwikkelen, willen roofmijten soms juist wat teruglopen in aantallen, vanwege warme en of droge omstandigheden. Een roofmijt als A. degenerans is in die omstandigheden vaak nog sterk aanwezig in het gewas.

Nadeel van veel van zulke roofmijten, is dat ze zich ook voeden met galmugeieren. Bestrijding van bladluis kan hierdoor verstoort worden. Houdt hier rekening mee.


Macrolophus

De roofwants Macrolophus is de meest bekende en beste predator van wittevlieg. Precies daarom is hij de beste vriend van iedere tomatenteler. Ook in paprika wint Macrolophus aan populariteit. Telers zien de voordelen van Macrolophus bij de bestrijding van rupsen, spint, trips en het onderdrukken van plagen als cicaden en wantsen. Daarbij komt uiteraard ook zijn grote effectiviteit op wittevlieg.

Helaas hebben ook grote aantallen Macrolophus in het gewas hun keerzijde. Ze voeden zich maar al te graag van galmugeieren en jonge galmuglarven. Voor bladluisbestrijding daarom wat minder gunstig. Het is daarom voor telers maatwerk. 1 ding is zeker, heb je veel en vaak last van Bemisia, dan wil je Macrolophus zeker in je team hebben.


Sluipwespen

Het is bekend dat de sluipwespen Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus moeite hebben om Bemisia te parasiteren. Beide soorten parasiteren Bemisia echter wel degelijk en ook zullen ze aan gastheervoeding doen, zodat ook wittevlieglarven gedood worden. Hiermee hebben ze wel hun bijdrage aan de bestrijding van Bemisia. Het is dan ook verstandig deze sluipwespen te introduceren bij een wittevliegaantasting.Delphastus

Delphastus is in een gewas als gerbera een zeer belangrijke wittevliegbestrijder. Dit kevertje moet gezien worden als brandblusser van wittevlieghaarden. Zowel de volwassen kevers als de larven voeden zich vrijwel uitsluitend van wittevlieg eieren en larven. Delphastus komt het beste tot ontwikkeling op plekken met veel wittevlieg. Preventief inzetten heeft weinig zin.


PreFeRal

PreFeRal is een middel op basis van de insectparasitaire schimmel Isaria fumosorosea. Het kan solo gespoten worden tegen wittevlieg, maar ook in combi met een chemisch middel, voor een 1+1+3 effect. De sporen moeten in aanraking komen met het doelwit om deze te kunnen infecteren, spuittechniek is daarom belangrijk. Spuiten zal overige bestrijders makkelijk in de weg kunnen zitten, daarom wordt het vaak vroeg in het seizoen, of juist aan het einde ingezet


Vangplaten / vanglinten

Vanglinten, zoals we die veel in tomaat zien, zien we niet vaak in paprika. Doordat de plant blijft groeien en niet gezakt wordt zoals in tomaat, zul je de linten steeds omhoog moeten blijven schuiven, gedurende het seizoen. Dit is niet echt praktisch. In situaties zonder hangende goot kunnen de linten ook niet opgehangen worden, vanwege gebrek aan bevestigingspunten (staalkabel waar goot aan hangt). Wel worden linten soms bij de palen rijen opgehangen.

Helemaal in het begin van het seizoen kunnen vangplaten of linten erg nuttig zijn om eventuele overgebleven wittevliegen (en andere plagen zoals trips!) weg te vangen.

Als er tijdens het seizoen een haard ontstaat kan men plaatselijk gebruik maken van vangplaten. Voor Bemisia zal het iets minder effectief zijn dan voor kaswittevlieg, omdat Bemisia wat minder bewegelijk gedrag vertoont en meer door de hele plant verspreid zit in plaats van voornamelijk in de kop, zoals kaswittevlieg. Bedenk ook dat je veel nuttigen zal wegvangen met de linten en platen!

コメント


bottom of page