top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate sierteelt najaar


Nu het najaar aangebroken is kunnen we gaan evalueren hoe de gewasbescherming is verlopen. Daaraan gekoppeld kunnen we dan de strategie naar volgend jaar toe bepalen. Omdat het middelenpakket uitgedund is en de chemische middelen die we nog mogen gebruiken maar een paar toepassingen per teelt of 12 maanden hebben zien we zien we steeds meer sierteeltbedrijven met succes overschakelen naar de biologische gewasbescherming. De nuttigen waarmee we de plagen aanpakken kennen qua toepassing weinig restricties en de Biopesticiden hebben vaak een ruimere toelating. Ook is het belangrijk om de effecten van de middelen op de biologie te weten en daaraan gekoppeld een middel op de juiste plaats in de tijdlijn te zetten zodat de (na)werking de biologie niet hindert.

De strategieën die we hebben ontwikkeld met het bijvoeren van roofmijten, roofwantsen werpen hun vruchten af en mede daardoor wordt het mogelijk om in steeds meer sierteeltgewassen de plagen biologisch onder controle te houden.

De bestrijding van de Californische trips is met de inzet van swirskii of montdorensis met bijvoeren met Nutrimite™ goed te doen mits de randvoorwaarden kloppen. Zo hebben we goede resultaten geboekt in diverse soorten potplanten met de trips bestrijding. De trips soort bepaalt wel de aanpakmethode.

Ook plagen als luis vragen steeds meer de aandacht om eerdergenoemde beperkingen van het middelen pakket. Door het grote scala aan nuttigen zoals sluipwespen, galmuggen, zweefvliegen en gaasvliegen zien we ook hier steeds meer kansen ontstaan om het gebruik van middelen te beperken. Natuurlijk vergeten we de spint, wolluis, varenrouwmug en bemisia, ook hier zijn de resultaten met biologische gewasbescherming bemoedigend.

Hoe we een seizoen eindigen is vaak bepalend voor het verloop van het volgend seizoen. Daarom moeten we nu de acties ondernemen om of schoon te eindigen of de biologie op sterkte te houden zodat de plagen in het volgende seizoen niet kunnen ontwikkelen.

Ook op het gebied van schimmelbestrijding komen er steeds meer middelen op de markt van natuurlijke oorsprong. Ons middelenpakket voorziet hier ook in en we hebben goede resultaten geboekt in de glastuinbouw. Zeker nu we sinds dit jaar de Asperello T34 Biocontrol op de markt hebben is er zeker wat betreft wortelziektes een goed alternatief bij gekomen. De inzet van deze biopesticiden vraagt ook om een andere aanpak. Het moment van inzet, aantal toepassingen, doseringen zijn bepalend voor het succes en er zal ook hier vaak meer preventief gedacht moeten worden dan curatief.

Er zijn dus genoeg mogelijkheden om te bespreken met onze specialisten.

bottom of page