top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Komkommer teeltseizoen 2021, een terugblik van onze specialisten

Bijgewerkt op: 21 feb. 2022

In dit artikel blikken specialisten Marcel Verbeek & Steven van Eijk terug op het teeltseizoen van komkommers van 2021. Wij gaan dieper in op de door ons gegeven adviezen en problemen die wij zijn tegengekomen. Naast de bekende ziekten en plagen is er sinds deze zomer ook een nieuw komkommervirus aangetroffen. In het volgende stuk bespreken wij onze ervaring met de meest voorkomende ziekten en plagen van het afgelopen teeltseizoen


Trips: Trips was bij de start van de komkommerteelt bij de meeste telers rustig. In de meeste gevallen is trips eerder aanwezig dan zij daadwerkelijk wordt waargenomen. Daarom is het verstandig om op tijd te starten met het preventief inzetten van zakjes met roofmijten. De soort roofmijt zal per bedrijf verschillend zijn. Meestal wordt er gekozen voor Montdorensis of Swirskii. Bij bedrijven waar jaarlijks een hoge trips druk is, adviseren wij om in februari/maart één zakje per drie planten op te hangen. Bij een lage tripsdruk is één zakje op vijf planten afdoende. Om een snelle opbouw van roofmijt te realiseren, adviseren wij gebruik te maken van Nutrimite als bijvoerstrategie. Dit stuifmeel kan om de week verblazen worden om de roofmijten een boost te geven. In tegenstelling tot voermijten behoudt Nutrimite lang haar voedingswaarde als dit op het gewas ligt.

Jonge komkommer planten

Komkommertelers moeten in de zomer extra oppassen voor trips. Door de hoge temperaturen en de lage luchtvochtigheid kunnen de biologische bestrijders het lastiger krijgen. In deze periode kan er bij een hoge tripsdruk extra roofmijten worden gestrooid. Wij raden aan om zo lang mogelijk uw trips te bestrijden met nuttige insecten tot het einde van de teelt. Uit ervaring blijkt dat dit ervoor kan zorgen dat de tripsdruk bij het begin van de nieuwe teelt minder is.Bladluis & een nieuw virus:

Wij hebben afgelopen teeltseizoen goede resultaten gezien van de sluipwesp Aphidius Colemani en onze galmug Aphidoletes. Het is belangrijk dat er op tijd met een preventief bladluis bestrijdingsschema wordt begonnen voor een goede werking van deze bestrijders. Colemani kan vanaf januari preventief worden ingezet. Houd hiervoor 0,25 sluipwespen per week per vierkante meter aan. Daarnaast hebben wij bij biologische telers een goede luisbestrijding van onze zweefvliegen Eupeodes en Sphaerophoria gezien.

Colemani & zweefvlieglarve in een bladluishaard

De larve van deze zweefvliegen kunnen tientallen bladluizen per dag opeten. Wij adviseren om twee kokers per hectare in te zetten voor een periode van vier weken. Wij zien de beste resultaten door in deze vier weken af te wisselen tussen Eupeodes en Sphaerophoria. Op chemisch gebied is het belangrijk om te weten de opgebruiktermijn van Admire op 01-01-2022 verlopen is.


Afgelopen zomer is er helaas een nieuw virus in de Nederlandse komkommerteelt opgedoken. Het gaat hierbij om het CABY-komkommervirus. Voor zover bekend wordt het CABY-komkommervirus alleen overgedragen door Katoenluis. Je kan het herkennen aan chlorose van de oude bladeren, wat lijkt op een ernstig magnesium tekort. Daarnaast worden bladeren dikker en stoot de plant veel van haar vruchten af. De overgebleven vruchten zijn klein en vaak misvormd. Wat opvalt is dat het nieuwe blad van een aangetaste plant eerst groen uitgroeit, om vervolgens binnen enkele dagen naar geel te verkleuren. Door dit virus is het nog belangrijker om luizen in de komende jaren goed onder controle te hebben.

Witte vlieg:

Bij de meeste bedrijven zijn afgelopen teeltseizoen geen grote problemen geweest van witte vlieg. Vooral het op tijdig opbouwen van een goede populatie roofmijten heeft hieraan bijgedragen. Bij telers die deze strategie niet hanteerden en waar de witte vlieg toch op kwam zetten is er een goede biologische bestrijding geweest door het gebruik van onze sluipwesp Encarsia. Ook vanglinten kunnen in de hoge draadteelt een goede bijdrage geven aan de witte vlieg bestrijding. Het advies is om deze aan het begin van de teelt bij de kop van de plant op te hangen.


Rups: Rups is vooral in het tweede deel van de teelt een uitdaging geweest. Door het wegvallen van een aantal chemische middelen zoals Nomolt is de bestrijding lastiger geworden. In 2022 zal de licentie voor Steward ook vervallen en zal de bestrijding nog lastiger worden. Helaas zijn er nog geen biologische bestrijders die een rupsenplaag voldoende kunnen onderdrukken. Wel zijn er biologische middelen zoals Delfin WG. Dit is een bacteriepreparaat op basis van Bacillus thuringiensis (B.t) welke werking heeft op rupsen. Dit product werkt via het spijsverteringssysteem van rupsen en zorgen dat de rupsen verstenen. Deze Bt’s zijn veilig voor nuttige insecten. Let bij het toepassen van een Bt goed op de pH van het spuitwater. Deze moet tussen de 5 en 6 liggen, anders wordt de bacterie al actief in het spuitvat. Bt’s hebben de beste werking op jonge rupsen, daarom is scouten heel belangrijk en het herhaaldelijk blijven spuiten van Bt’s is een pre. Voor het scouten kunnen vanglampen worden ingezet of lok feromonen.


Meeldauw:

Meeldauw is een lastig te bestrijden schimmelziekte in de komkommer. Mede door het vervallen van Rocket EC blijkt dit een lastige puzzel. Er zijn veel middelen nodig om meeldauw de baas te blijven. Wij hebben de beste resultaten gezien door combinaties te maken tussen biologische en chemische middelen. Om resistenties te voorkomen is het combineren met middelen aan te raden. Daarnaast is het belangrijk om het klimaat in de kas goed te monitoren. De opkomst van Meeldauw is mede afhankelijk van het klimaat in de kas en voor meeldauw geldt: Voorkomen is beter dan genezen!


Pythium/Fusarium:

Tegen Pythium en andere wortelziekten zijn tegenwoordig minder chemische middelen nodig, omdat er een biologisch alternatief is. Asperello T34 biocontrole is een Trichoderma schimmel welke de wortelzone van planten koloniseert. Doordat Asperello om de wortels heen groeit, krijgen schimmels als Pythium en Fusarium geen kans om via de wortels de plant te infecteren. Asperello moet preventief bij de wortelzone worden toegepast voor het beste resultaat. Uit meerdere onafhankelijke proeven blijkt dat Asperello een betere werking heeft op Pythium in komkommer dan andere biologische en Chemische producten.
Meer weten over plaagbestrijding in de komkommerteelt? Neem dan contact op met uw Biobest-adviseur.
Comments


bottom of page