top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Toegelaten nieuwe middelen voor groenteteelt


Sinds vorige week zijn er twee middelen bijgekomen ter bestrijding van verschillende plagen in de bedekte teelt van vruchtgroenten, Solanaceae en Cucurbitaceae met eetbare schil.

Ten eerste is het biologische middel NeemAzal-T/S op basis van de werkzame stof Azadirachtine toegelaten. Het middel heeft een werking op larven van vretende en zuigende insecten. Azadirachtine werkt o.a. in op de vervelling van het insect. Het aantal toepassingen zal 3x per 12 maanden worden, met max. 3L/ha per toepassing. NeemAzal-T/S krijgt tevens een een toelating in de eco-teelt. Het profiel t.a.v. de nuttige insecten en mijten is gunstig. Alleen voor nymfen van roofwantsen kan het middel de opbouw verstoren.

Ten tweede komt het spintbestrijdingsmiddel Cantack beschikbaar in de bedekte teelt van aubergine, tomaat en komkommer. Het chemische middel met werkzame stof acequiocyl mag 2x per 12 maanden ingezet worden. Dit middel heeft een veilig profiel t.a.v. natuurlijke vijanden. Cantack staat bekend als een knock-down middel, binnen drie dagen zou je dode spintmijten op het blad moeten zien.

bottom of page