top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Workshop potplanten


Na het succes van vorig jaar zal Biobest Nederland in februari en maart weer workshops voor potplantentelers en hun medewerkers organiseren. Deze workshops kunnen tevens gelden als verlenging van de spuitlicentie. Er zijn twee data gepland waarop de workshops gegeven gaan worden, 8 februari, 15 februari, 1 maart en 8 maart.

De volgende onderwerpen komen tijdens de workshops aan bod komen:

- Roofmijten (mogelijkheden in de potplantenteelt)

- Secundaire plagen (duponchelia, sciara, wol-, dop-, schildluis en weekhuidmijt)

- Biopesticiden en biostimulanten (ervaringen 2017)

- Echino- en setosus trips (hoe gaan we deze plaag te lijf)

Naast deze vaste onderwerpen is er ook ruimte voor vrije invulling en discussie.

Verdere informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden onder het kopje 'Workshops'.

bottom of page