top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Verminder de kans op neusrot in tomaten

Heel wat tomatentelers in België en Nederland hebben al positieve ervaringen met het gebruik van Greenstim. Dit natuurlijke middel wordt sinds 2015 in België en Nederland verdeeld door Biobest. Het helpt de plant tegen stress en reduceert zo de kans op neusrot. Telers kunnen Greenstim het beste vanaf het voorjaar tot en met het einde van de teelt inzetten.

Greenstim is een krachtige osmoregulator, die planten beschermt tegen extreme omstandigheden zoals droogte, temperatuurveranderingen, zoutstress en waterstress. Het bevat 97 % zuivere glycine betaïne, een stof die van nature in planten voorkomt. Elke drie weken Jurgen Bouveroux, area manager Biobest in België: "Een verhoging van het natuurlijke niveau van deze stof in de plant zorgt ervoor dat tomaten minder gevoelig zijn voor bijvoorbeeld neusrot. We adviseren om het middel vanaf april tot augustus toe te passen, omdat dan de plantbelasting hoog is. Elke drie weken is wenselijk." Die frequentie is gebaseerd op onderzoek, waaruit blijkt dat na drie weken het niveau van het glycine betaïne in de plant weer op het oorspronkelijke niveau is. Positieve ervaringen België Het afgelopen jaar hebben veel tomatentuinders in België al ervaring opgedaan met de toepassing van het middel. Met succes. Jurgen: "Wij raden aan het eerst in de halve serre toe te passen, want dan ziet de teler zelf het verschil. Bij tellingen is duidelijk een reductie van neusrot te zien in het behandelde deel. In de tomatensegmenten Prince en Coeur de Boeuf kan dit een probleem zijn. Daarom is toepassen van Greenstim daar al de standaard." Nederlandse resultaten Ook in Nederland zijn telers enthousiast over het natuurlijke middel. Arjo van Lenteren, adviseur bij Biobest in Nederland liet verschillende proeven doen bij telers van cherry-, cocktail- en cherrytrostomaten. "Het middel verstevigt de vruchtwand en maakt de vruchten glanzender. Vooral telers met rassen die gevoelig zijn voor krimpscheutjes of neusrot hebben er baat bij. Greenstim helpt de plant in alle stressomstandigheden." Werkt binnen 24 uur Greenstim is een oplosbaar poeder. Biobest adviseert om het middel in het gewas te spuiten, omdat het blad en de stengel zo de werkzame stof goed en snel opnemen. Binnen 24 uur na toepassing dringt Greenstim het gewas binnen en verspreidt het zich over de hele plant. In Nederland zijn met het middel te druppelen, wat minder arbeidsintensief is, ook goede ervaringen opgedaan. De adviesdosering is 2 kg/ha. Greenstim is een product van Lallemand Plant Care verdeeld door Biobest.

Geraadpleegd via: www.groentennieuws.nl

bottom of page