top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Vastzitten in een karrenspoor; het kan de beste overkomen.

Het overkomt ons vast allemaal in ons werk, of als bedrijf; herhalen wat in het verleden succes heeft opgeleverd onder het motto; “never change a winning team”. Bewezen succes herhalen is op safe spelen en zorgt ervoor dat je snelheid en efficiency kunt ontwikkelen. Het gevaar ontstaat dat de omstandigheden veranderen, of oplossingen beschikbaar komen waardoor de succesvolle aanpak van het verleden niet meer de beste insteek is om in de toekomst succesvol te blijven. Als bedrijf loop je dan de kans om een doodlopende weg in te slaan. Je zult steeds alert en flexibel moeten zijn om succesvol te blijven. Mooi voorbeeld hiervoor is de case van Kodak. Nota bene de uitvinder van de digitale camera, maar niet op tijd geschakeld omdat het grote geld nog altijd verdiend werd met filmrolletjes.

“never change a winning team”

Ook recent is het voorbeeld van Nokia en Ericsson. Ooit toonaangevend wat betreft mobiele telefoons, maar de smartphone bleek een gamechanger waar ze te laat op anticipeerden. En denk aan de autofabrikanten. Een machtige industrietak die nu een transitie doormaakt van fossiel naar elektrisch. Grote winnaar tot dusver is Tesla, maar de autoproducenten uit Oost-Azië zijn ook op Europa vooruit gelopen. Het wordt nog een hele strijd voor de grote Duitse producenten om hun dominante positie te kunnen behouden.Het overkomt dus niet de eerste de beste en het zou zomaar kunnen dat jij in jouw organisatie ook bepaalde processen ingericht hebt die niet meer functioneel zijn en dus vooral geld kosten... Zo’n situatie deed zich kort geleden ook voor bij Biobest in de productie / configuratie van onze hommelnesten. Al sinds het prille begin worden de kasten met een jong volk geleverd met een dunne laag wol. De Bombus terrestris, de naam zegt het al, is een aardhommel die zijn nest graag in het donker heeft. Het bouwen van een dakje boven het broed kost stuifmeel en energie zodat we ze dit steeds meegeven in de nestkast. Een praktijk van decennia tot we hier nog eens goed naar gingen kijken. Het blijkt dat de energie die het kost om de temperatuur in de kast te reguleren hoog is door de isolerende waarde van deze laag wol wat per saldo ten koste gaat van de ontwikkeling van het nest in zomerse omstandigheden. In de winter is er echter geen verschil en ontwikkelen de nesten met en zonder wol even sterk. Dit alles in kas omstandigheden natuurlijk. Besloten is daarom in de loop van dit jaar over te schakelen naar levering van nesten zonder “wol”. We verlaten daarmee een vast stramien van jaren door ervaringen in het veld, gesteund door gedegen onderzoek, maar het begon bij een kritische vraag waar vervolgens goed naar werd geluisterd!

Comentários


bottom of page