top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Small Wins, of het pad naar de oplossing

Small Wins, of met kleine stapjes vooruit moeten ook de meest complexe problemen opgelost kunnen worden. Een wetenschappelijke uitwerking van de vraag; “Hoe eet je een olifant?” Het niet wetenschappelijk antwoord hierop is: “Hapje voor hapje”. De wetenschappelijke uitwerking houdt in dat op deze manier beleid kan worden gevoerd voor complexe problemen waarvoor geen kant en klare oplossingen bestaan. Het gaat hierbij met name om transities of structurele veranderingen (in het Engels ook wel “wicked problems” genoemd) zoals het afscheid nemen van een maatschappij die is gegrondvest op het verbruik van fossiele brandstoffen en moet bewegen naar een CO2 neutrale samenleving. Dat gaat niet door snelle, radicale veranderingen, maar, zoals gezegd, door kleine stapjes die op elkaar volgen.


Complexe problemen, “wicked” bovendien.... Voor gewasbescherming gaat deze kwalificatie ook op. Er wordt een transitie voorzien naar minimaal gebruik van chemie, maximale weerbaarheid en verbinding met de natuur en dat gaat niet zonder slag of stoot. Zeker niet als dit alles voor 2030 gerealiseerd moet worden. Een transitie wordt inmiddels afgedwongen doordat het middelenpakket steeds verder teruggedrongen wordt. Dat noodzaakt tot het vinden van oplossingen met nieuwe biologische bestrijders, inzet van “groene” middelen in allerlei combinaties, maar ook door het nemen van teeltmaatregelen (tijdens de teeltwisseling bijvoorbeeld), toepassing van nieuwe technieken als feromoonverwarring, mechanische bestrijding (d.m.v. drones), inzet van data om preventief te kunnen werken etc. om plagen in de hand te kunnen houden vóór een schadedrempel overstegen wordt.


In de tussentijd hebben we in Nederland eerder meer dan minder plagen te bestrijden als gevolg van klimatologische veranderingen. Het aantal showstoppers zoals Nesidiocoris in tomaat, Nezara viridula (zuidelijke groene stinkwants) in paprika, maar ook Thrips parvispinus (pepertrips) in potplanten zijn sprekende voorbeelden. Het feit dat steeds meer plagen een vorm van “kasresistentie” ontwikkelen en daarmee hardnekkiger zijn geworden levert ook de nodige kopzorgen op. Echt “schoon” worden is steeds lastiger.

Voor Biobest en collega’s werk aan de winkel, maar ik zou voor onze klanten wel eens wensen dat het dossier gewasbescherming wat minder “wicked” mag zijn.

Comments


bottom of page