top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Blog: Showstoppers?

Een weblog van Bart Sosef. Hij is directeur van gewasbeschermingsspecialist Biobest Nederland. Bart schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

In twee grote groenteteelten willen we het “N”woord liever niet horen. Nesidiociris in tomaat en Nezara of de stinkwants in paprika. Het vroeg in de teelt voorkomen van deze invasieve soorten zorgt ervoor dat de reguliere opbouw van de biologische bestrijding wordt gehinderd omdat er geen biologische, maar ook geen selectieve chemische oplossingen beschikbaar zijn. Zo is trips Setosus in diverse sierteelt gewassen ook een plaag waar nog geen afdoende antwoord op is gevonden. Ondanks ieders motivatie om toch zoveel mogelijk met een biologisch uitgangspunt te willen starten heeft het vroeg voorkomen van deze plagen tot gevolg dat er langer doorgegaan moet worden met een chemisch programma om zodanig schoon te zijn dat de inzet van bio kans van slagen heeft. Een groot verschil met de praktijk van enkele jaren geleden waarbij de steeds meer geprobeerd werd met biologische opkweek een vlotte biologische start te maken. Voeg daar de dreiging aan toe van een virusinfectie en telers van een van de drie grote vruchtgroentegewassen weten dat er op vlak van ziekten en plagen genoeg bedreigingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Tegelijkertijd is de mindset in de sector door de jaren heen echt veranderd. Telers zijn bereid meer en massaler biologie in te zetten, zolang het maar het gewenste effect heeft. We laten ons dus niet afschrikken door deze showstoppers omdat er simpelweg geen alternatief is. Met alleen chemie of aanvullende groene middelen redden we het ook niet, en is dit ongewenst voor de afzet. Het vergt echter wel stalen zenuwen om met de bijkomende risico’s om te gaan, dus groot respect voor de telers in dat verband. Intussen moet de sector waaronder producenten als Biobest werken aan oplossingen. Vooralsnog met kleine stapjes en optimalisatie van het huidige systeem maar er wordt hard gewerkt aan een grotere doorbraak. Dergelijke oplossingen moeten de sector vervolgens in staat stellen de door de overheid gestelde doelen van minimale emissie en maximale weerbaarheid tegen 2030 te realiseren. Tegen die tijd zullen veel van de huidige knelpunten wellicht zijn opgelost, maar iets zegt me dat er tegen die tijd vast weer nieuwe uitdagingen zijn opgekomen. In het licht van de toenemende automatisering en digitalisering een belangrijk aspect om rekening mee te houden. De natuur blijft ons verrassen, maar een showstopper? Dat is geen optie.

コメント


bottom of page