top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Asperello beschermt uw gewas tegen wortelziektes

Bescherming tegen wortelziekte begint aan het begin van de teelt. De teeltwissel is weer aan het opstarten en bij sommige bedrijven zijn de eerste planten al geruimd. Schoon beginnen aan de teelt is daarbij natuurlijk uitermate belangrijk. Echter is het ook tijd om een stap verder te denken. Schoon beginnen is namelijk niet de enige manier om latere problemen te voorkomen. Zo is het uitermate belangrijk om nu de eerste stappen te zetten in de biologische gewasbescherming. Door Asperello T34 Biocontrol vroeg toe te dienen, krijg je een maximale biologische bescherming tegen wortelziekten als Fusarium en Pythium.

Wortelontwikkeling na gebruik Asperello

Door extremere teeltomstandigheden zijn wortelproblemen, zoals Pythium en Fusarium, een steeds groter probleem. Meerdere telers ondervinden problemen met deze ziektes. Het belangrijk om je teelt op tijd te beschermen tegen deze schimmels en het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Asperello T34 biocontrol biedt een biologische bescherming tegen deze ziektes. In het meest gunstige scenario wordt de eerste toepassing Asperello bij de plantenkweker al gedaan. De natuurlijke Trichoderma schimmel, die in Asperello zit, groeit mee met de wortels waardoor er geen plek is voor andere schimmels. Nadat de Trichoderma zich om de wortels vormt, gaat hij een symbiose aan met de wortels van het gewas. Ze leven in harmonie en zorgen voor een optimale opname van nutriënten en een bescherming tegen andere, slechte schimmels, waaronder Pythium en Fusarium.


De Trichoderma stam T34 asperellum is een nuttige schimmel die zijn oorsprong vindt in de natuur. Hierdoor behoudt deze stam de kracht die zij in de natuur heeft ontwikkeld. Dit maakt Asperello tot een zeer robuust product. Eenmaal gekoloniseerd op de wortel, blijft het product goed aanwezig, ook na behandelingen met diverse gewasbeschermingsmiddelen. Een compatibiliteitslijst kunt u vinden op onze website.


Het product kent drie werkingsmechanismen. Ten eerste zijn de schimmelsporen in staat om andere schimmelsporen te parasiteren en af te breken. Daarnaast is er concurrentie om ruimte in de bodem. Als de Trichoderma gevestigd is op de wortel, blijft er geen ruimte over voor de slechte schimmelsporen. Tot slot activeert de Trichoderma de geïnduceerde resistentie van het gewas.


Behandel het gewas zo vroeg mogelijk na wortelvorming met Asperello. Zorg dat uw gewas bij de plantenkweker met 0,5 gram per vierkante meter behandeld wordt. De tweede behandeling kunt u het beste uitvoeren bij het plaatsen van het gewas op de matten. Hiervoor adviseren wij 1 kg per ha. Ongeveer 4 weken na deze behandeling adviseren we een substraat en wortelmonster te laten analyseren om de kolonisatiegraad van de Trichoderma te bepalen. Neem hiervoor contact op met uw Biobest adviseur. Aan de hand van deze analyse kunnen we gezamenlijk beslissen of ene herhaling nodig is.


Pas het middel toe na de filters en zet bij voorkeur de waterontsmetting tijdens de toepassing, zodat de schimmel de wortel bereikt. Nadat de schimmel in de wortel gevestigd is, zijn middelen ten behoeve van waterbehandeling geen probleem.


Met het wegvallen van de chemische middelen tegen Pythium en Fusarium is de behandeling met Asperello een zeer goed alternatief in een breed spectrum van teelten, zoals glasgroenten, potplanten en snijbloemen. Meer info klik hierComments


bottom of page