top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Blog: Kiezen om gekozen te worden


Een weblog van Bart Sosef. Hij is directeur van gewasbeschermings-specialist Biobest Nederland.

Afgelopen week was ik aanwezig tijdens een bijzondere bijeenkomst op World Horti Center. Het betrof een werkatelier waarin de plannen en visie van het gebied rondom World Horti Center werden gedeeld met het publiek waarna ze om een reactie werd gevraagd. Er werd gesproken over een “Urban fresh supply system”, smart logistics, een digitaal proefstation, een autonome kas en vertical farming. Een complete transformatie van de tuinbouwsector om toonaangevend te blijven in internationaal perspectief. De opening werd verricht door de kersverse wethouder Karin Zwinkels die in haar presentatie vaststelde dat goede bereikbaarheid één van de strategische pijlers is van een succesvol WHC. Er werd vrijwel meteen ook vastgesteld dat de bereikbaarhied van Westland middels openbaar vervoer bedroevend is waardoor het aantrekken van jong talent een grote uitdaging blijft. Tja... Openbaar vervoer zou pas een optie worden als de Westlandse kernen zouden verstedelijken waardoor er voldoende vraag ontstaat. Dat laatste is echter ongewenst, dus wordt een snelbus overwogen. Dat zal vast helpen.... Wat mij betreft is het duidelijk dat als er ambities zijn er ook naar gehandeld moet worden. Halve oplossingen zijn dan geen oplossingen en verstedelijking; een kwestie van tijd. Het publiek in de zaal was hier duidelijk in. Je kunt niet “dorps” blijven en tegelijkertijd de gewenste doelgroep naar je toetrekken. Helaas was de wethouder al vertrokken voordat duidelijk werd dat de zaal helemaal niet zo voorzichtig is als de gemeente. Natuurlijk zitten er veel kanten aan een verdere verstedelijking van Westland. Denk aan de cultuur & leefbaarheid, het glastuinbouwareaal, de noodzakelijke investeringen in infrastructuur etc., en dat maakt de discussie natuurlijk genuanceerder maar er is wél een visie vereist die overkoepelend is waarin alle elementen hun plaats hebben. Dit gaat dus verder dan te houden wat we hebben en dit netjes onderhouden voor de volgende generatie. Dan raak je een keer het initiatief kwijt en zijn er ondertussen veel kansen gemist zoals een WHC wat als magneet trekt aan Studenten, Onderzoek en Bedrijfsleven. Wat mij betreft een aantrekkelijke ambitie, maar dan zal er ook kleur bekend moeten worden.

bottom of page