top of page

Dylan Bondt

Product Manager Biopesticiden

Het verhaal van Dylan Bondt:

“Praktijkgerichte oplossingen”

Het assortiment gewasbeschermingsmiddelen neemt in een razend tempo af. Dit zorgt voor een grote vraag naar alternatieven producten. De laatste jaren zijn er dan ook steeds meer van deze producten op de markt gekomen, van 'groene' middelen tot biostimulanten. Het is voor een teler bijna onmogelijk het kaf van het koren te onderscheiden. Hierin hopen wij een oplossing te bieden. Ik wil hier aan bijdragen door het assortiment biopesticiden door te ontwikkelen, telers en specialisten te begeleiden bij het gebruik ervan en de zoektocht naar nieuwe producten voort te zetten.

​Bewezen effectieve producten

​Binnen Biobest is jarenlang ervaring opgedaan in het gebruiken van biologische bestrijders in de glastuinbouw. Het natuurlijk bestrijden van ziekte- en plagen is daarom ook een van onze specialisme. Het is voor ons daarom ook een must dat ons portfolio biopesticiden aansluit op onze strategie om op een zo groen en duurzaam mogelijke wijze uw gewas te beschermen. Het is voor ons daarom ook een eis dat alle producten die wij voeren uitvoerig onderzocht zijn met een bewezen werking.

bottom of page