top of page

Acerca de

file.jpg

Spyro

301285-SPYRO.png

Productgegevens:

Toelatingsnr:                      15842 N

Werkzame stof:                  Perethrinen

Gehalte:                             5%

Aard van het preparaat:     Emulgeerbaar Concentraat

Houdbaarheid:                   bij 4 graden +2 jaar na productiedatum.

Spyro is een contactinsecticide op basis van natuurlijke pyrethrinen.  Het product heeft een toelating in bedekte groenteteelten (Tomaat, paprika, komkommer, aubergine en courgette) en help schadelijke insecten te bestrijden. De werking van het product is niet-systemisch. Bij contact met de schadelijk plaag, zoals luizen, binden de pyrethrinen zich met de natriumkanalen van het zenuwstelsel. Hierdoor raakt het insect eerst verlamd, waarna het het insect vrij snel zal afdoden.  

Pyrethrinen worden opgezuiverd uit pyrethrum, een ruw extract van Chrysantemum bloemen. Dit zijn natuurlijk mengelingen van een aantal componenten waar prethrine 1 en 2 de grootste werkzaamheid hebben. De

Let op dat dit product niet compatibel is met biologische bestrijders en je bij gebruik van dit product een deel van je biologische bestrijders zal verliezen. Weten hoe dit exact zit check dan hier onze neveneffectenlijst.

Bestrijdt plagen met behulp van een natuurlijke gewonnen pyrethrinen. Spyro kan het beste ingezet worden als correctie middel tegen een overpopulatie macrolophus of tegen nesidiocoris. Wij raden daarnaast aan om aan het einde van de teelt één of twee volvelds bespuitingen te doen van het gewas. Op deze wijze kunt u op een relatief groene manier schoon eindigen, wat belangrijk is voor een goede start. 

bottom of page