top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Wordt Pepertrips een nieuwe plaag in paprika’s?

Bijgewerkt op: 8 dec. 2022

Pepertrips (Thrips parvispinus) is een tripssoort die al sinds 2019 in Nederland wordt waargenomen. Momenteel is deze tripssoort in Nederland met name aanwezig in potplanten onder glas zoals Ficus, Anthurium, Schefflera en Dipladenia. Echter de kans is groot dat deze trips zich ook naar andere gewassen zal verplaatsen. Internationaal specialist Koen Merkus zag tijdens zijn bezoek aan Spanje dit najaar, dat pepertrips ook in paprika een flink probleem kan zijn. De (biologische) bestrijding van het plaaginsect is niet eenvoudig. Reden genoeg voor Nederlandse telers om alert te zijn op deze exotische tripssoort.


Exotische tripsen in opmars

De laatste jaren zijn exotische tripsen in Nederland aan een opmars bezig. Traditioneel zijn vooral Californische trips (Frankliniella occidentalis), tabakstrips (Thrips tabaci) enEchinotrips (Echinothrips americanus) een probleem in de glastuinbouw, maar vooral in de sierteelt zijn steeds meer exotische tripssoorten te vinden. In het veld zien wij onder andere de Japanse bloementrips (Thrips setosus), de orchideeëntrips (Chaetanaphothrips orchidii) en ook de Pepertrips (Thrips parvispinus) steeds vaker terug.


Pepertrips zorgt in Spanje voor problemen

Zoals benoemd is de aantasting van deze “nieuwe” tripssoorten in Nederland tot nu toe beperkt tot de sierteelt. Echter zien onze collega’s in Spanje dat de druk van pepertrips ook in andere gewassen een probleem kan zijn. Vooral de Spaanse paprikatelers hebben flinke problemen gehad.

Schadebeeld Pepertrips in Paprika

Koen Merkus, internationaal specialist van Biobest, was recent in Spanje en hij vertelt hierover het volgende: “Afgelopen teeltseizoen is Pepertrips één van de grootste uitdagingen geweest voor de Spaanse telers. Bloemen met 10 of meer tripsen waren niet ongewoon. De schade uitte zich in beschadigde vruchten en groeiremming van het gewas. De biologische bestrijding van deze trips bleek ook vele malen lastiger te zijn in vergelijking met de Californische trips. De telers zette vooral grote aantallen Orius in om te proberen de plaagdruk naar beneden te krijgen, maar zelfs dit was niet altijd succesvol”.


Onderzoek naar bestrijding van pepertrips

Juliette Pijnakker (Senior R&D) doet al jaren praktijkonderzoek naar het bestrijden van exotische tripsen zoals pepertrips (zie links onderaan dit artikel). Tot nu toe was het onderzoek voornamelijk gericht op sierteelt, omdat deze tripsen vooral hier een probleem zijn. Juliette Pijnakker vertelt hierover het volgende:

“Laboratoriumtesten laten zien dat roofmijten in staat zijn om het eerste larvale stadium van de plaag aan te vallen en op te eten. De aantallen gepredeerde larven per dag liggen echter lager dan bij Californische trips. Door onze tests weten we dat roofmijten een bijdrage aan de bestrijding van pepertrips kunnen leveren. We denken echter wel dat, net zoals tegen Echinothrips americanus en Thrips setosus, roofmijten niet solo gebruikt moeten worden. De hulp van agressievere predatoren is een vereiste.”


Pepertrips in de bloem

We weten dat vestiging van roofmijten in potplanten vaak lastiger is dan in paprika. Toch verwachten we, om bovengenoemde reden, dat de rem van roofmijten op deze tripssoort ook in paprika minder groot zal zijn dan op Californische trips. Omdat Orius zich in paprikaplanten beter kan vestigen dan in potplanten, verwachten we wel dat deze ook een goede bijdrage zou kunnen leveren in de paprika’s.


Herkennen

Het tijdig determineren van trips in paprika’s wordt nog belangrijker. Thrips parvispinus en Echinothrips americanus zijn makkelijk door elkaar te halen. Beide tripsen zijn donkere tripssoorten, maar er zijn andere kenmerken die duidelijk te onderscheiden zijn en ook het gedrag tussen de tripsen verschilt sterk van elkaar.


Volwassen Echinotrips heeft een donkerbruin tot zwart lijf. De vleugels zijn doorzichtig maar met een witte aanzet. Deze trips is een bladtrips en zal je zelden tot niet in de bloemen zien. De donkere volwassen tripsen worden vaak vergezeld door de kenmerkende witte verpoppende stadia op het blad.


Thrips parvispinus (Pepertrips) Echinothrips americanus Volwassen Thrips parvispinus is donkerder gekleurd dan Californische trips. Het lijf is bruin, maar het borststuk is wat lichter. Pepertrips kan door heel de plant te vinden zijn, maar zal zich vooral richten op bloemen en groeipunten. In 2020 heeft Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw een tripsherkenningskaart gemaakt.


Pepertrips ook een probleem in Nederland?

Tot nu toe hebben we geen meldingen gekregen van pepertrips in paprika of andere groentegewassen. We zien echter in Spanje toenemende problemen met deze trips. In de Nederlandse sierteelt komt deze trips wel steeds meer voor. Het is daarom niet ondenkbaar, waarschijnlijk een kwestie van tijd, voordat we ze ook in de Nederlandse groentegewassen gaan zien. Het is de vraag of dit een probleem gaat worden en het zal moeten blijken hoe groot het probleem daadwerkelijk is. We hopen dat u door dit artikel in ieder geval extra alert bent!


Twijfelt u of u te maken heeft met pepertrips? Neem contact op met Biobest Nederland B.V. en onze specialisten helpen graag om de tripssoort vast te stellen.

Links naar artikelen onderzoek Biobest naar pepertrips (sierteelt)


Link trips herkenningskaart:

Comments


bottom of page