top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate Sierteelt!

Bijgewerkt op: 27 jul. 2022

Na een voor de sierteelt relatief goede verkoopperiode in 2021 blikken wij terug op een roerige eerste halfjaar van 2022. De gevolgen van de stijgende gasprijzen zijn duidelijk zichtbaar in de tuinbouw (zowel in de sierteelt als groenteteelt) en hebben invloed op zowel de bedrijfsmatige- als teeltprocessen. Biobest Adviseur Steven van Eijk vertelt u in dit artikel over de ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde plaag- en ziektebestrijding in de Nederlandse sierteelt.


Bladluis Op het gebied van bladluis is er in de glastuinbouw wat onrust ontstaan, omdat er een nieuwe ondersoort van de groene perzikluis Myzus persicae gevonden is. Vooral in de paprika’s zorgt deze plaag voor grote problemen, doordat deze bladluis zeer goed resistent lijkt tegen de reguliere chemische behandelingen. Lees voor meer informatie en ontwikkelingen over deze bladluis ons artikel: Teeltupdate Paprika!


Momenteel is het nog niet vastgesteld dat deze nieuwe ondersoort zich ook buiten de paprikateelt bevindt. Ondanks dat de luizendruk dit voorjaar in de natuur hoog was, heeft dit over het algemeen niet geleid tot extra problemen met bladluis door invlieg in de bedekte sierteelt. Wij adviseren wel om extra aandacht te geven aan de scouting van luishaarden. De galmug Aphidoletes kan daarbij helpen, omdat zij erg goed zijn in het vinden van luizen. Deze galmug vindt beginnende luisplekken vaak eerder dan de meeste scouts. Het is verstandig om een preventieve strategie aan te houden en deze galmug samen met de sluipwesp Aphidius colemani in te zetten om bladluis uitbraken voor te blijven.

Nieuwe biologische bestrijder Micromus waarvan zowel de larven als de adulten bladluizen opeten
Micromus adult

Mocht u toch bladluishaarden tegenkomen is er een nieuwe biologische bladluis bestrijder in ons pakket opgenomen. De bruine gaasvlieg Micromus angulatus. Deze gaasvlies is uniek, omdat zowel de adulten als de larven van de gaasvlieg zich voeden met bladluizen. Dit in tegenstelling tot de beter bekende Chyrsoperla Carnea, waarvan alleen de larven bladluizen eten. Micromus legt eieren in deze haarden waarna de larven de luizen opeten. Een groot voordeel voor de sierteelt is dat deze gaasvlieg in tegenstelling tot sluipwespen geen residu in de vorm van cocons achterlaat op uw planten.

Wij hebben met deze nieuwe biologische bestrijder de GreenTech Award 2022 gewonnen voor beste innovatie van het afgelopen jaar. Wij zijn hier als Biobest erg trots op!


Trips De meest bekende soort trips is de Californische Trips Frankliniella occidentalis. Er zijn echter meerdere soorten trips die wij tegenkomen in de sierteelt. We merken dat telers niet altijd op de hoogte zijn van het soort trips dat zij in het gewas aantreffen, terwijl de beste gewasbeschermingsstrategie per tripssoort kan verschillen. Trips soorten die veel gevonden worden in de sierteelt (naast eerdergenoemde Californische Trips) zijn onder andere:

1. Echinothrips americanus,

2. Pepertrips Thrips parvispinus

3. Japanse bloemtrips Thrips setosus

4. Orchidee of anthurium trips Chaetanaphothrips orchidii

5. Vandatrips (Dichromothrips corbetti)

VLNR; Echinotrips; Californische trips; Pepertrips


Zelfs voor een geoefend oog is het bepalen van de juiste soort trips lastig. De bestrijding van de vijf bovengenoemde trips soorten verloopt anders dan die van de Californische trips. Allereerst kan de manier van signaleren verschillen. Echinotrips is bijvoorbeeld lastig te vinden met vangplaten. Ook hebben roofmijten meer moeiten met deze ‘’exotische’’ tripssoorten. De exotische trips zitten maar heel kort in het L1 larvestadium waarin de roofmijten ze kan eten. Alleen met een goede populatie roofmijten kunt u de tripsontwikkeling remmen. De roomijtpopulatie kunt u boosten door bij te voeren met Nutrimite. Als u een gewas met stuifmeel heeft, kunt u Orius inzetten. Twijfelt u over het soort trips dat u in uw kas ziet, of wilt u meer informatie over de bestrijding van een trips soort in uw sierteeltgewas? Neem contact op met uw Biobest adviseur of bel naar onze klantenservice.


Cicaden Wij zien in de sierteelt ook steeds meer problemen ontstaan met cicaden in onder meer de amaryllisteelt en de teelt van siergrassen. Het gaat hierbij om verschillende soorten cicaden. Dit probleem wordt steeds groter door het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen die voorheen een neveneffect hadden op de cicadepopulaties. Nu de gewasbeschermingsfocus ook in de sierteelt steeds meer verschuift naar een biologische basis, worden de gewassen niet meer automatisch beschermd tegen cicaden. Helaas is het portfolio biologische bestrijders tegen cicaden zeer beperkt.

Cicaden is een plaag die lastig/niet biologische te bestrijden valt. Door wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen die breed werken wordt deze plaag een steeds groter probleem in de Nederlandse Glastuinbouw
Cicaden

Cicaden zijn groene beestjes met een langwerpige vorm en lopen zijwaarts. Ze zijn makkelijk te herkennen door de sprongen die zij maken door het gewas. Het schadebeeld is een vaak zigzaggende zilverschade op de bladeren. Voor het monitoren van cicaden kunt u gebruik maken van de speciale rode vangplanten. Uw Biobest adviseur kan hier meer over vertellen.Bodemschimmels Het valt dit jaar op dat telers te maken hebben met een toenemende uitval door bodemschimmels. Dit is onder andere het gevolg van de hoge gasprijs, waardoor (sommige) telers besloten om te telen bij lagere temperaturen in de winter. Wij zien dat de planten daardoor enigszins zijn verzwakt, waardoor ze ook makkelijker vatbaar zijn voor zwakteparasieten zoals de bodemschimmels Fusarium, Pythium en Verticillium.

Het bestrijden van deze ziekten is erg lastig. Preventief aan de slag gaan is de meest passende oplossing. Hiervoor raden wij aan om vroegtijdig te starten met het gebruik van nuttige organismen zoals Asperello T34. Dit 100% biologische middel op basis van de nuttige schimmel Trichoderma Asperellum T34, groeit mee met de wortelpunten van uw planten en beschermt deze tegen indringing door pathogene bodemschimmels. Daarnaast zal de Asperello T34 Trichoderma kolonies van bijvoorbeeld Fusarium actief opzoeken, inkapselen en opeten. Daarnaast helpt Asperello de plant met de opname van bepaalde minerale voedingsstoffen waarmee de plant zelf moeite heeft. In ruil hiervoor lekt de plant wat suikers uit de wortels waarmee de Trichoderma zich kan voeden.

In de stekfase wanneer de eerste wortels zich laten zien kan Asperello de jonge plant helpen door te zorgen voor snellere wortelgroei en bescherming tegen bodemschimmels. Voor een goede werking dient Asperello zo vroeg mogelijk in het leven van de plant te worden toegepast. Dit kan namelijk al het moment zijn dat een bodemschimmel zich in de wortel van de plant nestelt en hier ligt te wachten tot de plant een zwak moment heeft.

Let op bij eb- en vloedsystemen, omdat hier de uitval door bodemschimmels extra snel kan gaan. Pythium heeft namelijk zoösporen. Dit zijn sporen met een zwemstaart die zich hebben aangepast aan verspreiding door water. Door het gebruik van schoon water kan er dus al een grote winst worden behaald in de strijd tegen bodemschimmels. Daarom is het van belang om goed te weten wat er in het water zit wat u gebruikt. Controleer uw waterkwaliteit geregeld. Maak daarnaast gebruik van de juiste filters in uw watersysteem, zoals bijvoorbeeld UV-filters. Deze zijn in staat om levende schimmelsporen afdoden. Wilt u meer informatie over het gebruik van Asperello T34? Raadpleeg onze website of bel gerust naar Biobest.
Comments


bottom of page