top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Sneller scouten en beter advies, nieuwe Crop-Scanner™ digitaliseert IPM-werkwijze

Het Crop-Scanner™ platform van Biobest helpt telers bij het snel en nauwkeurig scouten van hun gewassen waardoor hun IPM-strategie aanzienlijk zal verbeteren. De innovatieve app en webdashboard stellen telers en hun Biobest-adviseurs in staat om op afstand ziekten en plagen te volgen en om trends in het gewas te bepalen. Bovendien draagt nauwkeurige dataverzameling en visualisatie bij aan inzichten die helpen bij de planning van komende seizoenen.Digitalisering biedt de tuinbouw nieuwe kansen, en Biobest loopt met haar Crop-Scanner™ voorop. Deze slimme, datagedreven tool ondersteunt de biologische gewasbescherming in de hele breedte: van het vaststellen van plagen, rapporteren, uitwisseling van adviezen tot het tijdig en planmatig ingrijpen. De applicatie werkt op smartphones, tablets, laptops en pc’s en is beschikbaar voor iOS en Android.


Plagen scouten en registreren “Het principe is simpel en de functionaliteiten zijn talrijk”, vertelt Sam Gui, Market Development Manager High Tech IPM bij Biobest. “De teler kan eenvoudig zijn kassen uittekenen op de applicatie. Vervolgens kunnen de teler en zijn/haar medewerkers aanduiden op welke plek een bepaalde plaag is waargenomen en in welk stadium deze zich bevindt. Foto’s en notities kunnen tijdens het scouten gemakkelijk worden toegevoegd.”


Trap-Scanner™ Crop-Scanner™ omvat ook een automatische telfunctie. Deze Trap-Scanner™ functie herkent zes plagen en nuttigen. “De werkwijze is even simpel als doeltreffend,” vervolgt Sam. “Maak met de telefoon een foto van een vangplaat en Trap-Scanner™ zal de verschillende insecten tellen en weergeven in Crop-Scanner™ rapporten.” Om deze functionaliteit optimaal te benutten, ontwikkelde Biobest speciale Trap-ID™ vangplaten. Het unieke ontwerp van deze vangplaat verzekert dat Trap-Scanner™ het hele kaartoppervlak kan tellen.


Data verzamelen en analyseren De teler en zijn Biobest-adviseur analyseren samen de data en gebruiken deze informatie om specifieke bestrijdingsstrategieën uit te stippelen. “De constante beschikbaarheid van actuele en historische monitoringsgegevens zal leiden tot een beter advies en dus een gezonder gewas,” aldus Sam. Door data te digitaliseren worden beslissingen beter onderbouwd. De historiek geeft inzicht in het verloop van voorgaande teelten, zodat telers hun planning voor komende seizoenen kunnen aanscherpen.”


Hightech koppelingen Biobest traint al haar adviseurs om telers te ondersteunen bij het gebruik van Crop-Scanner™. Het platform wordt gefaseerd aangeboden. België, Nederland, UK, USA, Canada en Kenia zijn daarbij het eerste aan de beurt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan verdere uitbreiding van de functionaliteiten. In de nabije toekomst zullen andere hightech toepassingen zoals Trap-Eye™ gekoppeld kunnen worden. Voor nog meer gemak en nog betere resultaten.

Comments


bottom of page