top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

De eerste ervaringen bladluisbestrijding in de paprikateelt

In de paprikateelt is bladluis al geruime tijd een grote zorg. Met het verdwijnen van verschillende chemische middelen is het gebruik van nuttige insecten tegen deze plaag van essentieel belang geworden. In de afgelopen jaren heeft Biobest daarom veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van diverse nuttige organismen ter bestrijding van bladluis.


Al geruime tijd maken we gebruik van verschillende sluipwespen en een galmug tegen bladluis. Maar recentelijk zijn er ook andere bestrijders toegevoegd, zoals zweefvliegen, een gaasvlieg en lieveheersbeestjes. Dit alles om de bladluisproblematiek zo effectief mogelijk aan te pakken.


Aphidius en Aphidoletes


Veel telers zijn het afgelopen jaar begonnen met het toepassen van Azadirectine, ook wel bekend als Neem-producten. Deze biologische middelen worden gebruikt om beginnende bladluisplagen te beheersen en de populatie geleidelijk af te bouwen. In eerste instantie wordt vaak gestart met Aphidius colemani & Aphidoletes om de initiële bladluisaantasting aan te pakken. Als er haarden van bladluis worden gevonden, wordt er vaak gekozen voor Propylea of Micromus. Deze laatste twee zijn echte roofdieren en gaan direct aan de slag zodra ze op een plek met bladluis worden geplaatst. Aphidius & Aphidoletes daarentegen zijn meer verkenners die nieuwe bladluisplaatsen moeten opsporen. Het advies is om te beginnen met minimaal 0,5 per vierkante meter en dit aantal te verhogen naarmate de bladluispopulatie groeit.


In deze periode worden ook de eerste zweefvliegen geïntroduceerd, vaak Eupeodes & Sphaerophoria. Deze zweefvliegen voeden zich met de bloemen van de paprika en gaan actief op zoek naar plaatsen met bladluis. Daar leggen ze hun eitjes en de larven voeden zich vervolgens met de bladluizen. Het advies is om wekelijks een aantal potjes per hectare te introduceren gedurende enkele opeenvolgende weken, waarna de zweefvliegen de kans krijgen om zich te vermenigvuldigen in de kas.


Vooral in het vroege voorjaar zijn er veelbelovende resultaten behaald met Propylea. Deze roofdieren laten zien dat ze binnen enkele dagen planten volledig kunnen ontdoen van bladluizen en vervolgens op zoek gaan naar nieuwe haarden. Het voordeel van deze bestrijder is dat hij langere tijd zonder voedsel kan overleven en ook van stuifmeel kan leven. Wanneer de bladluizenpopulatie afneemt, kan hij zich goed handhaven in het paprikagewas. Het advies is om ze royaal in te zetten op plaatsen met bladluis en dit gedurende meerdere weken te herhalen. Op een gegeven moment zul je ze ook bij nieuwe bladluishaarden aantreffen.


Ook met Micromus zijn er positieve ervaringen opgedaan. Op plekken met bladluis worden gemakkelijk nakomelingen aangetroffen die zich in het gewas hebben gevestigd.コメント


bottom of page