top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Biologische advisering voor Westlandse Wasabi!

Bijgewerkt op: 10 nov. 2021

Biobest zorgt voor Westlandse Wasabi

Sinds 2017 heeft Biobest een samenwerkingsverband met Dutch Wasabi. Zij telen in Nederlandse kassen de Japanse specerij ‘Wasabia japonica’, in de volksmond ook wel bekend als ‘Wasabi’. Deze pittige specerij groeit van origine langs rivierbeddingen in Japan, maar kan dus ook in Nederland gekweekt worden. De teeltduur van dit product is ruim anderhalf jaar, er komt dus flink wat geduld kijken bij het telen van dit gewas.


Zo’n lange teelt brengt natuurlijk ook uitdagingen met zich mee als je kijkt naar ziekten en plagen. Vooral trips is een lastig insect om te bestrijden. De Californische trips is namelijk een vector van het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV), wat kan zorgen voor veel schade en zelfs uitval van het gewas. Door inzet van de roofmijt Amblyseius swirskii wordt de tripsdruk laag gehouden. Deze roofmijt reageert goed op het stuifmeel van lisdodde: ‘Nutrimite™’. Dit voedingssupplement zorgt ervoor dat de roofmijtsoort in leven blijft bij afwezigheid van voedsel. Nutrimite™ wordt elke veertien dagen toegepast om te zorgen dat er ten alle tijde voedsel aanwezig is. Daarmee wordt al een leger van roofmijten opgebouwd, voordat de trips zijn intrede doet in de kas. Naast de inzet van A. swirskii wordt er gespoten met biologische middelen (zoals Azadirachtine) om de trips te onderdrukken.


Andere plagen, zoals bladluizen en rupsen, zijn aanwezig in dit gewas. Ter bestrijding van bladluizen worden verschillende bestrijders geïntroduceerd. Zo worden onder andere sluipwespen (Aphidius colemani & Aphidius ervi) en galmuggen (Aphidoletes aphidimyza) met succes ingezet!


Rupsen worden ook op een biologische wijze bestreden met de hulp van bacteriën. Delfin wordt onder andere toegepast om rupsen van de Turkse mot aan te pakken. De bacterie komt via vraat binnen in de plaag. Die vormt bij de hoge pH in de maag van de rups kristallen die de maagwand van de plaag doorboren. Delfin® WG is zeer effectief l om rupsen te bestrijden op een biologische manier.


Door de kennis die afgelopen jaren is opgedaan lukt het ons steeds beter om de plagen in bedwang te houden. Biobest hoopt deze samenwerking met Dutch Wasabi nog jaren voort te kunnen zetten!


Neem een kijkje naar het interview van Sander van Kampen van Dutch Wasabi in het AD van 27 oktober 2021:

Comments


bottom of page