top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Biologische aanpak bladluis in paprika


Veel paprikatelers bestrijden dit jaar bladluis voor het eerst zonder Plenum. Marvin Koot, adviseur bij Biobest raadt telers aan om verschillende biologische luisbestrijders te blijven combineren voor het beste resultaat. Ook na de langste dag.

Voorheen hoorde bladluis niet tot de belangrijkste plagen in de kas, maar inmiddels is deze een paar plaatsen gestegen, vertelt Marvin. “Er is constant luisdruk. Dat leidt ertoe dat telers paprika’s moeten wassen vanwege de plakkerige uitscheiding. We zien ook vergroeiingen of minder goede zetsels. Ook na de langste dag zullen telers een mix van bestrijders nodig hebben om de bladluis onder controle te houden.” Sluipwesp op droge ondergrond uitzetten Die mix bestaat in het algemeen uit sluipwesp Aphidius-System én galmug Aphidoletes-System. “De eerste is de sluipwesp Aphidius colemani, die efficiënt katoenluis en groene en rode perzikluis bestrijdt. Deze zoekt zelf beginnende bladluishaarden en parasiteert de luizen. We adviseren elke week 1 sluipwesp per m2 te introduceren. Belangrijk is dat op een droge ondergrond te doen, bijvoorbeeld op de mat. Deze sluipwesp is zeer effectief, maar krijgt wel eens te maken met hyperparasitering door inheemse sluipwespen.” Galmug in een vochtige omgeving plaatsen Een combinatie met galmug Aphidoletes-System is daarom gewenst. Deze houdt juist van een vochtige omgeving. “Die kunnen telers het beste plaatsen op het steenwolpotje met de druppelaar. Ik zie ook telers die een emmer met zand en water vullen en daar Aphidoletes aphidimyza uitzetten. De dosering is ook 1 galmug per m2. De larven van deze galmug pakken grote bladluishaarden aan. De larven bestrijden de meeste bladluissoorten.” Ervi-System bij aardappeltopluis of boterbloemluis Paprikatelers die de aardappeltopluis of boterbloemluis zien in het gewas, kunnen die twee bestrijders aanvullen met Ervi-System. “Deze sluipwesp Aphidius ervi pakt specifiek deze twee luizen aan. We raden een dosering aan van ¼ sluipwesp per m2. Om de luizen goed te kunnen herkennen, hebben we een poster ontwikkeld.” Zweefvliegen Naast deze drie biologische bestrijders heeft Biobest nog zo’n zeven luisbestrijders in het assortiment. De zweefvliegen Sphaerophoria-System en Eupeodes-System zijn de nieuwste aanwinsten. “De eerste werkt het beste bij hogere temperaturen, de tweede bij lagere temperaturen aan het begin en einde van de teelt. Over de optimale inzet ervan adviseren wij onze klanten graag.”

bottom of page