top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Tuta absoluta blijft een verraderlijke plaag in de tomatenteelt

De bestrijding van de tomatenmineermot (Tuta absoluta) gaat afgelopen jaren over het algemeen beter bij de tomatentelers. Door nieuwe inzichten en toepassingsmogelijkheden is de druk van deze plaag in een tijd van een paar jaar flink ingeperkt. Maar hierin ligt ook het verraderlijke van dit insect.

Sinds de toelating van Isonet-T®, het verwarringsferomoon om ervoor te zorgen dat de mannelijke motten de vrouwtjes niet meer kunnen vinden, ging het stukje bij beetje beter met de bestrijding van Tuta absoluta. Men dient 1.000 stokjes per hectare op te hangen en deze om de 120 tot 150 dagen te vervangen voor nieuwe.

Het advies is om voor het planten de Isonet-T® al op te hangen, zodat de motten geen kans krijgen zich te vestigen in het jonge tomatengewas. Enkele bedrijven hebben het gevoel dat ze later in het seizoen kunnen beginnen met het inhangen van deze verwarringstechniek, zodat ze slechts één keer de Isonet-T® hoeven op te hangen. Bij enkele kwekers lukt dit ook, maar helaas zien we dit jaar bij meerdere bedrijven dat deze zuinigheid ze duur komt te staan. Als het feromoon namelijk wordt opgehangen terwijl er al een druk van de motten aanwezig is en/of men al gangen vindt in het gewas, dan ben je eigenlijk al te laat. De verwarringstechniek zal de populatieontwikkeling doen remmen, maar zorgt er niet voor dat deze stopt. Daarnaast zien we ook dat men soms te lang wacht met het verwisselen van de feromonen. De oude feromonen zijn reeds uitgewerkt, voordat de nieuwe erin gehangen worden, dit geeft de ‘Tuta’ de kans zich te vestigen in het gewas. Het advies is daarom ook om op tijd de stokjes te verwisselen.

We krijgen regelmatig de opmerking van de kweker dat ze geen ‘Tuta’s’ in de kas zien, dus dat ze denken schoon zijn. Het advies is om ook rondom de kas te kijken. Hieronder staan wat foto’s met onkruiden waar de tomatenmineermot zich heeft gevestigd. Van daaruit dan er een plaag binnenin de kas ontstaan.

Het is zeer belangrijk dat deze maatregelen worden nageleefd. We zien onderweg namelijk dat de chemische middelen tegen dit insect minder en minder werken. Daarnaast zijn er wat chemische middelen beschikbaar met een betere werking, enkel zijn deze niet samen te gebruiken met de natuurlijke vijanden die we keihard nodig hebben voor andere plagen.

Kortom, aarzel niet te lang met het inhangen/vervangen van Isonet-T®, houd de onkruiden goed in de gate en zorg ervoor dat Macrolophus pygmaeus de kans krijgt om goed op te bouwen en kan zorgen voor een remmende werking op de Tuta absoluta ontwikkeling.

bottom of page