top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate aardbei februari 2020


Het wordt warmer, en weer groener, maar nu!

Sommige doorteelten hebben hun koude uren erop zitten en zijn al terug geknipt of staan in de planning om dat een dezer dagen/weken te doen. Dan komen de volgende vragen, welke strategie gaan we volgen voor de biologie, hoe komen we van onze witte vlieg af, wat willen we doen met spintbestrijding of juist niet. Allemaal vragen die wij als adviseurs op dit moment krijgen. Ook verse aanplantingen zitten soms met zulke vragen, andere zeggen we doen het al jaren zo, waarom zouden we veranderen.

En daar knelt het, chemisch vallen er middelen weg, en zijn er nog niet altijd (groene) alternatieven voor. We moeten dus vooruit denken en ons aanpassen.

Belangrijk is om zaken als hoe is de teelt geëindigd, waren er plagen voordat planten geraapt werden op het trayveld die mogelijk hebben kunnen wegkruipen, of was spint in november in de doorteelt nog niet opgeruimd en betekent dit dat bij het warmer gaan rode spint als eerste de kop opsteekt. Allemaal zaken waar we rekening mee moeten houden.

Preventief werken om uw teelt te beschermen, je kan het namelijk maar 1 keer goed doen, daarna wordt het lastiger en dikwijls ook duurder om te gaan corrigeren en is er ook al schade ontstaan. Dit kunnen we in deze tijd met de schaal vergroting niet meer tolereren.

Wat de beste methode is kan u het beste met uw adviseur bespreken.

Actueel hebben we een mooie toelating gekregen voor ons product PreFeRal® WG, PreFeRal® WG is een witte vlieg bestrijdingsmiddel op basis van de schimmel Paecilomyces fumosoroseus. Deze schimmel zorgt ervoor dat deze na het verspuiten ervan een insect koloniseert en daarna gaat sporuleren waardoor het weer andere witte vliegen kan koloniseren. Ook de goede werking op spint en trips mogen we niet onderschatten, zaak is wel dat we het insect moeten raken alvorens deze ten dode is opgeschreven.

Laat u bij PreFeRal® WG goed voorlichten door uw adviseur er zitten wat spelregels aan dit product die we u graag vertellen.

Voor meer informatie over PreFeRal® WG, klik hier!

bottom of page