top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

ASPERELLO® T34 Biocontrol® krijgt een zeer mooie etiket uitbreiding


Het CTGB heeft op 20 december 2019 bekend gemaakt om een uitbreiding toe te kennen voor het biologische fungicide ASPERELLO® T34 Biocontrol®. Biobest heeft zich al jaren ingezet om dit mooie biologische middel in meer teelten toepasbaar te krijgen. Tot de bekendmaking van de uitbreiding was het middel enkel toegelaten in de teelt van anjer ter bestrijding van Fusarium spp. en in vruchtgroenten van Solanaceae ter bestrijding van Pythium spp. (wortelrot).

De Trichoderma asperellum T34 zal nu onder meer toepasbaar zijn in de teelt van snijbloemen, potplanten, vruchtgroenten van Cucurbitaceae, kleinfruit, bladgroenten, koolgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredelingsteelt & zaadproductie. De toelating geldt enkel voor de bedekte teelt van deze gewassen.

ASPERELLO® T34 Biocontrol® heeft meerdere werkingsmechanismen. Het middel dient preventief toegepast te worden om ervoor te zorgen dat de schimmel zich rondom de wortel kan vestigen, voordat een pathogeen de wortel aan kan tasten. Daarnaast kan de biologische fungicide ook enzymen produceren die ervoor zorgen dat pathogenen kunnen afsterven. Om de acht tot twaalf weken dient de schimmel wederom toegepast te worden om ervoor te zorgen dat de populatie van de Trichoderma asperellum T34 sporen in de grond voldoende is om een bescherming te geven tegen de diverse grondgebonden pathogenen.

Glastuinbouw Nederland mag ook zeker een eervolle vermelding hebben. Zij hebben er mede voor gezorgd dat deze uitbreiding plaats heeft kunnen vinden.

bottom of page