top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Blog: Westlandse nuchterheid


Het ToBRFV virus is een hot item in de tomatenteelt, dat kan niemand zijn ontgaan en de media dragen sinds oktober ook hun steentje bij sinds de eerste formele vondst in Westland. De angst voor een virusinfectie creëert al langer allerhande drempels voor bezoekers. Sluizen bij binnenkomst, strikte hygiëneregels en in de meeste gevallen komt een adviseur ook niet meer verder dan het kantoor of de kantine. Dat geldt overigens niet voor elke adviseur. Onze IPM specialisten komen nauwelijks meer in het gewas, excursielopen wordt beëindigd maar de teeltadviseur zelf? Tja... nood breekt wet en 100% consequent handelen is bijna niet mogelijk. Per saldo wordt het risico op een besmetting hiermee geminimaliseerd, maar sluitend krijg je het net er als teler niet mee. Die angst vertaalt zich niet alleen in hygiëne protocollen, maar ook in gefluister, geheimzinnigheid en roddels. Bijna niemand heeft het complete plaatje en dus wordt er volop gegist over hoe het werkelijk zit. Geheimzinnigheid creëert dus geheimzinnigheid. Alsof het een schande of brevet van onvermogen is om getroffen te worden door dit nieuwe virus. In veel gevallen is het toch een kwestie van pech maar is dit nu wel een wake-up call om goed alle logistieke stromen tegen het licht te houden. Ik verwacht dat ook met dit virus op een gegeven moment gewenning zal ontstaan, we moeten er mee leren omgaan totdat de veredelaars een resistentie ingekruist zullen hebben, maar dit zal nog een jaar of 5 duren, zo heb ik begrepen. De komkommerteelt, door enkelen juist als uitwijk na een voortijdig ruimen van de tomatenteelt als gevolg van een virusinfectie, heeft al heel wat jaren ervaring met dergelijke problematiek en heeft inmiddels met de dreiging van virussen leren leven. Dat ging niet vanzelf, maar inmiddels wordt het wel als een bedrijfsrisico gezien waarmee een teler moet zien om te gaan en niet als een zwaard van Damocles. Een zekere nuchterheid kenmerkt ondertussen de omgang met de problematiek in deze teelt. Dat wil niet zeggen dat alles vanzelf goed zal komen maar je kunt ook niet continu in de paniekstand staan. Met een nuchtere blik die telers van nature eigen is zal de omgang met het ToBRFV virus minder krampachtig worden en kan de kennisuitwisseling weer op gang komen. Daarmee kan de teelt geoptimaliseerd blijven worden en tegelijkertijd de best practices over de omgang met virus verspreid worden. Wij kijken ernaar uit!

bottom of page