top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Roofmijten effectief tegen weekhuidmijten in gerbera


Uit onderzoek van Biobest Group naar weekhuidmijten in gerbera blijkt dat de vier geteste roofmijtsoorten potentie hebben tegen weekhuidmijten, mits ze in voldoende aantallen worden losgelaten en zich vestigen.

Doel van de proef was om verschillende roofmijtsoorten naast elkaar in te zetten, hun effectiviteit tegen weekhuidmijten te testen, hun ontwikkeling in het gewas te volgen op de bladeren en in de bloemen en te kijken of ze gestimuleerd kunnen worden met stuifmeel als alternatief voedsel.

In een drie jaar oud gewas cv. Davidson zijn vier roofmijtsoorten getest: Neoseiulus cucumeris, Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus en Transeius montdorensis.

Hierbij de link naar het rapport.

Bron: www.glastuinbouwnederland.nl

bottom of page