top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Wees alert op mineervlieg in tomatenteelt


Afgelopen jaren hebben we in de tomatenteelt relatief weinig last gehad van mineervlieg. Dit jaar lijkt deze plaag zich weer meer te laten zien. Hoe kan dat?

Lage druk tomatenmineermot Tuta absoluta

Op veel bedrijven is de druk van de tomatenmineermot Tuta absoluta momenteel erg laag. Telers hebben eind vorige en begin van de nieuwe teelt extra inspanningen verricht om dit voor elkaar te krijgen. Samen met het inzetten van het verwarringsferomoon Isonet-T heeft dit geresulteerd in een voorjaar met weinig Tuta in de kassen.

Gevolg hiervan is dat er ook weinig gecorrigeerd hoeft te worden tegen Tuta. De middelen die hiervoor worden ingezet hebben een nevenwerking op mineervlieg. Doordat we deze middelen nu niet of nauwelijks nodig hebben, krijgt mineervlieg weer de kans.

Scouten

Wees daarom extra alert op mineervlieg tijdens het scouten! De volwassen mineervlieg is goed waar te nemen op gele vangplaten. Verder kun je in het gewas voedingsstippen en mineergangen tegen komen. Let op, mineergangen kunnen soms verward worden met Tuta aantasting!

Oplossingen

De sluipwespen Dacnusa sibirica en Diglyphus isaea zijn beide goed in staat om mineervlieg te parasiteren. Macrolophus kan zich ook voeden van mineervlieglarven, maar bij sterke druk van mineervlieg houden de roofwantsen de plaag ook niet altijd onder de knie.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Vraag het je Biobest adviseur!

bottom of page