top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

U kunt zich aanmelden voor het Symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’


Het programma is bekend, de sprekers zijn geboekt en de organisatie kijkt ernaar uit u te ontmoeten. Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor het

Symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’

Op dinsdag 12 februari van 13.00 en 18.00 uur

De Westlandse Druif, Vlotlaan 535, 2681 TW, Monster

Toegang tot het symposium is gratis

Kan biodiversiteit in en om de kas u een hoger rendement opleveren en resulteren in duurzamere teelt en producten? Deze vraag staat centraal tijdens het symposium ‘Meer rendement door biodiversiteit’ georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant.

Glastuinbouwondernemers zetten in steeds meer teelten biologische bestrijders in. Door hiernaast te werken aan een gezond en sterk gewas en hygiënemaatregelen toe te passen kunnen gewasbeschermingsmiddelen verminderd worden ingezet. Voor sommige glastuinbouwondernemers liggen er misschien ook kansen voor de implementatie van meer biodiversiteit. Denk hierbij aan diversiteit in soorten teeltgewassen (polyculturen, mengteelten), bankerplanten, macrobiologie zoals insecten, mijten en wormen en microbiologie zoals bacteriën en schimmels. Dit resulteert in een duurzaam product én komt het milieu ten goede.

Naast diverse presentaties discussiëren we tijdens het symposium met elkaar over de kansen voor meer rendement en verdere verduurzaming van de glastuinbouw, door in de teelt een hogere mate aan biodiversiteit te integreren. Het symposium is het startpunt voor het opstellen van een stappenplan en een kennisnetwerk om de vragen en kansen rondom biodiversiteit in de glastuinbouw te onderzoeken. Hieronder treft u het programma met sprekers.

U kunt zich hier aanmelden voor het symposium. Bent u geen ondernemer, maar wel betrokken bij de verduurzaming van de glastuinbouwsector? Ook dan bent u van harte welkom op het symposium.

Nico van Ruiten, voormalig voorzitter Glastuinbouw Nederland, begeleidt het symposium als dagvoorzitter.

Programma

 • 12:45 Inloop

 • 13:00 Introductie en aanleiding – Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland – Michael Verhoeckx

Presentaties theorie en de kansen, nut & noodzaak biodiverse teelten

 • 13:05-13:20 Eveline Stilma – InnoPlant – Systeeminnovatie en het boek ‘’Polyculturen in de Kas’’

 • 13:20-13:35 Helma Verberkt – Glastuinbouw Nederland – Onderzoeksprogramma ecosysteem circulaire kas

 • 13:35-14:05 Willem Jan de Kogel – Wageningen Plant Research – Stand van zaken wetenschappelijk onderzoek gewasbescherming

 • 14:05-14:20 Ingrid ter Woorst – Namens Hoogheemraadschap Delfland & Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – Durf verder te denken in een wereld zonder gewasbeschermingsmiddelen

 • 14:20-14:30 Vragen

 • 14:30 – 14:45 Netwerkpauze.

Praktijkervaring van ondernemers glastuinbouw met aandacht voor biodiversiteit in de teelt.

 • 14:45-15:00 Frank de Koning – Nature and More – Positieve ervaring mengteelt paprika, aubergine, komkommer en tomaat

 • 15:00-15:15 Fons Verbeek – Bioverbeek – Effect van biodiversiteit rondom de kas

 • 15:15-15:30 Martijn Vis – Rozen & Radijs – Door circulaire telen weerbare rozenteelt

 • 15:30-15:45 Gerben Ravensbergen – Lelies of Life – Teelt lelies en zet kippen in voor bestrijding van onkruid

 • 15:45-15:50 Ton Immerzeel – De Westlandse Druif – Druiventeler met inzet van zijdehoentjes en krielkippen in bestrijding taxuskever en andere plagen

 • 15:50-16:00 Vragen

 • 16:00 – 16:30 Netwerkpauze en rondlopen in kas van De Westlandse Druif.

Groepsdiscussie en doorkijk naar een stappenplan en kennisnetwerk

 • 16:30-16:40 Woody Maijers – Greenport West-Holland – Symposium als startpunt voor het opstellen van een stappenplan en een kennisnetwerk biodiverse teelten in de glastuinbouw

 • 16:40 -17:15 Discussieronde – De deelnemers vormen twee afzonderlijke discussiegroepen voor de sectoren sierteelt en glasgroente. Elke groep gaat gezamenlijk in discussie om de (markt)kansen, uitdagingen en kennisvragen te exploreren. De besproken discussiepunten dienen mede als input voor het stappenplan en kennisnetwerk

 • 17:15 – 17:30 Plenaire terugkoppeling discussiegroepen en doorkijk naar het stappenplan en kennisnetwerk

 • 17:30 – 18:00 Netwerkborrel

bottom of page