top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Spuitadvieslijsten januari 2019 online


De afgelopen maanden zijn er weer wat veranderingen geweest omtrent toelatingen van verschillende chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen.

Onder de kop 'knowhow' zijn de spuitadvieslijsten voor verschillende teelten terug te vinden. Hierop kunt u informatie vinden hoe vaak een middel toegepast mag worden, in welke teelten, welke wachttijd er gekoppeld is aan bepaalde producten en of het integreerbaar is met biologische bestrijders. Deze spuitadvieslijsten zijn gratis te downloaden via de website: www.biobestgroup.nl/knowhow

bottom of page