top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Nieuwe verpakking Amblyseius-System is milieuvriendelijk


Bij Biobest zijn we constant op zoek naar manieren om onze verpakkingen

milieuvriendelijker te maken. Minder afhankelijk zijn van plastic is daarbij ons belangrijkste aandachtspunt. Daarom hebben we de Amblyseius-System bulkverpakkingen opnieuw ontworpen en worden de bestaande plastic emmers vervangen door milieuvriendelijke papieren zakken.

De nieuwe verpakking vervangt de plastic emmers van 5 liter, die in het verleden gebruikt werden voor de bulkverpakkingen van Amyblseius-System 125.000, 250.000 en 500.000 stuks. Uiteraard blijven de kwaliteit en de effectiviteit behouden. Deze nieuwe verpakking is vanaf heden beschikbaar en zal per direct de plastic emmer vervangen.

Amblyseius cucumeris is een roofmijt die ingezet wordt bij de bestrijding van tripslarven en spintmijten. Deze zeer mobiele roofmijt kan, bij afwezigheid van prooien, goed overleven door zich te voeden met stuifmeel. Dankzij onze Amblyseius-System-bulkverpakkingen kunnen telers op succesvolle manier deze roofmijten preventief introduceren in stuifmeeldragende gewassen.

In de toekomst zullen we ook voor onze andere mijten in milieuvriendelijkere verpakkingen lanceren.

bottom of page