top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Boomkwekers bestrijden spint met roofmijten


Boomkwekers bereiden zich dezer dagen best voor om aantasting door spint te vermijden. Twee roofmijten kunnen helpen bij een efficiënte biologische bescherming én bestrijding. Ook onderhouders van plantsoenen kunnen er hun voordeel mee doen.

Het weer wordt warmer en dus neemt de dreiging van allerlei plagen weer toe – ook van de spintmijt. “Het precieze moment waarop de eerste spint verschijnt op de bladeren van jonge bomen is moeilijk te voorspellen”, zegt John Van Eijk, adviseur bij Biobest Nederland. “Telers met kassen waar gestookt wordt kunnen nu al te maken krijgen met spint. Zij die niet stoken krijgen mogelijk nog een paar weken respijt. En telers in openlucht hebben mogelijk nog een maand de tijd om maatregelen te treffen.”

Die maatregelen kunnen zuiver biologisch zijn – althans wat de bestrijding van spint betreft. “In ons gamma hebben we een roofmijt die uitstekend werk verricht tegen spint: de Amblyseius andersoni”, vertelt John. “Deze roofmijt kan zich ook in afwezigheid van spint staande houden bv. op stuifmeel of andere plagen en kan dus preventief worden ingezet. Telers kunnen hem nu al uitzetten in de jonge boompjes. Bovendien heeft andersoni een interessante “nevenwerking”: hij doet zich ook te goed aan trips.”

Boomkwekers die nu al met een verhoogde spintdruk kampen, kiezen best een andere oplossing. John: “Voor hen raden we de Phytoseiulus persimilis aan, vaak ook gewoon “Phyto” genoemd. Dit is een roofmijt die bijzonder efficiënt spint (vb. bonenspintmijt) opruimt maar enkel curatief kan worden ingezet. Soms raden we ook gecombineerde inzet van andersoni en Phyto aan.”

Behalve boomkwekers kunnen ook onderhoudsfirma’s van openbaar groen hun voordeel doen met de nuttige bestrijders uit het Biobest-gamma. “Publieke besturen dringen er steeds meer op aan dat het onderhoud van groen in de stad of het dorp met zo weinig mogelijk chemische middelen gebeurt. De roofmijten andersoni en persimilis zijn perfect bruikbaar in deze openlucht plantsoenen.”

bottom of page