top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Wolluisbestrijding


De beheersing van wolluis in diverse teelten is iets wat veel aandacht en creativiteit vraagt. Waar we in het verleden nog konden vertrouwen op een behoorlijke medicijnkast aan breed werkende chemie, is de puzzel tegenwoordig lastiger op te lossen. De combinatie van heel intensief scouten, de inzet van beestjes en waar nodig pleksgewijs corrigeren lijkt voor een aantal teelten een goede strategie te zijn. Met de inzet van de larven van de gaasvlieg Chrysoperla en de inzet van de roofkever Cryptolaemus worden er in diverse teelten successen behaald. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van deze aanpak in uw teelt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen bespreken we de mogelijke oplossingen.

bottom of page