top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Feltiella: Effectieve spintbestrijder


Spint is en blijft een plaag om rekening mee te houden. Traditioneel is de maand april de maand dat je in veel teelten weer met deze schadelijke mijt wordt geconfronteerd. Bij het signaleren van de eerste spinthaardjes is snel inzetten van nuttige (spint)roofmijten dan ook het devies. Deze roofmijten zijn over het algemeen zeer goed in staat om spinthaardjes snel en adequaat onder controle te krijgen. Zij zijn immers de specialist hier in. Maar naast deze roofmijten beschikken we over een andere spintbestrijder die het talent bezit al voor dat u het eerste haartje spint heeft gevonden deze al te vinden. Feltiella is een galmug waarvan de larven zeer effectieve spintbestrijders zijn. Het volwassen insect is in uw gewas op zoek naar de eerste spinthaarden en legt hier een ei in. Dit eitje komt uit en de larve gaat direct over tot het eten van spintmijten en eieren. De larve eet er hier van zo’n 30 per dag, en is hierdoor is deze bestrijder in staat spint in een zeer korte tijd op te ruimen. Wanneer de larve zich heeft volgegeten verpopt deze op het blad in de buurt van de bestreden spinthaard. De cocon is gemakkelijk in te herkennen wanneer deze tegen een bladnerf ligt. Wanneer de larve is verpopt komt deze uit de pop als volwassen insect dat hierna direct weer op zoek gaat naar nieuwe spinthaarden.

bottom of page