Biobest Nederland

Leehove 31

2678 MA De Lier

Telefoon: 0174 752 250

E-mail: cs.nl@biobestgroup.com

We Are

MOVERS & SHAKERS

Voor Biobest Nederland is het ontwikkelen van kennis en het delen hiervan met haar klanten een belangrijke service. Dit maken wij waar door het organiseren van workshops, waarin actuele ontwikkelingen worden behandeld. Teeltspecifiek, vaak met een practicum en steeds gericht op geïntegreerde gewasbescherming!

De volgende workshops staan gepland voor 2019. Schrijf u nu in!

Workshop tomaat (belicht & onbelicht)

Datums onbelicht: 7 november 2019

Locatie: Leehove 31, De Lier

Tijdstip: 13.15-16.30

Onderwerpen:

Tomaat:

- Update Nesidiocoris, rupsen, spint, tomatengalmijt & Tuta absoluta

- Productpresentatie SPYRO

- Strategie 2019/2020