top of page

Steven van Eijk

Specialist gewasbescherming

Het verhaal van Steven van Eijk:

‘’Ik vind het belangrijk dat een bedrijf de klanten helpt met het vinden van een oplossing voor een probleem. Zelfs als dit niet direct in het belang van het bedrijf is”

In de paprika teelt zijn er steeds meer problemen met trips in het begin van de teelt. Een van de oorzaken hiervan is dat trips steeds resistenter wordt tegen chemische gewasbeschermingsmiddelen en steeds vroeger een probleem vormt in deze teelt. Hierdoor kan de Orius roofwants die tegen trips wordt ingezet, niet snel genoeg op gang komen. Vanuit de bedrijven is er vraag naar een oplossing die ik samen met collega’s gezocht heb door het uitvoeren van een proef. Hierbij is er gekeken naar zaken zoals werkzaamheden waardoor er Orius verloren zou kunnen gaan. Uit deze proef kwamen veelbelovende resultaten. Als adviseur zou ik kunnen aanraden om elke week meer Orius uit te zetten om de trips onder controle te houden. Maar ik vind het belangrijker om erachter te komen hoe het probleem kan worden opgelost, zodat de telers met een aantal toekomstige aanpassingen echt geholpen kunnen worden’’.


Kunnen vertrouwen op het product

Een teler vertrouwt op onze producten. Zowel de biologische bestrijding als het advies vallen hieronder. Natuurlijk is het makkelijk voor ons om zo veel mogelijk producten te willen verkopen. Maar een doelgerichte aanpak welke per tuin op maat gemaakt wordt laat de beste resultaten zien. Hierbij spelen zowel de kwaliteit van de adviseur als die van het geleverde product een cruciale rol.

Mijn motto is dan ook: ‘’Een goed product, gecombineerd met een goede begeleiding verkoopt zichzelf’’

bottom of page