Spuitadvieslijsten 2018 online


Verschillende chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen hebben per 1 januari 2018 een etiketwijziging ondergaan. De spuitadvieslijsten van verschillende teelten zijn daardoor aangepast. Deze zijn te vinden onder het tabblad 'knowhow'.

Meer nieuws

Biobest Nederland

Leehove 31

2678 MA De Lier

Telefoon: 0174 752 250

E-mail: csnl@biobestgroup.com