top of page

Acerca de

preferal-tegen-witte-vlieg-in-meer-gewassen-en-vaker-inzetbaar.jpg

Preferal wg

PREFERAL® WG is een biologisch insecticide ter bijstrijding van zowel kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum), als tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) op basis van schimmelsporen. Dit zijn de sporen van de in de natuurlijk voorkomende schimmel Isaria Fumosorosea (voorheen Paecilomyces fumosoroeus). Preferal is effectief zeer efficiënt tegen alle stadia van kaswittevlieg als tabakswittevlieg. Preferal bestrijdt dus ei, larve, pop en volwassen stadia van de wittevlieg. 

Preferal kan in meerdere siert- en groenteteelten worden toegepast. We zien goede resultaten van het product in de bestrijding van wittevlieg in onder ander Tomaat, Paprika, Komkommer, Aubergine en diverse sierteelt gewassen. 

 De sporen van de in de natuur voorkomende schimmel Isaria fumosorosea is van de stam Apopka 97 welke zeer efficiënt is in de bstrijding van wittevlieg. Naast bestrijding van witte vlieg zijn er ook lichte effecten te zien op trips druk en populatie. 

Na kieming van de sporen, dringt en woekert de schimmel zich in zijn gastheer. Een witgrijs gekleurde mycelium zal zichtbaar zijn op de buitenkant van het dode insect. Onder optimale omstandigheden zal het mycelium niet zichtbaar worden; de geïnfecteerde insecten kunnen herkend worden doordat ze vervormen en bruin kleuren. 

Heeft u vragen over dit product? Neem contact op met ons via de mail.

.

Productgegevens:

Toelatingsnr:                      12694N

Werkzame stof:                  Isaria fumorosea

Gehalte:                             20% w/w (10^9 CFU/G)

Aard van het preparaat:     Spuitpoeder (WP)

Houdbaarheid:                   8 mndn na productiedatum

bottom of page