top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Tomaat actueel

Onbelichte teelt


Het is al weer bijna mei en de problemen lijken mee te vallen, is het stilte voor de storm?

In onbelicht is Isonet® T tegen tuta absoluta op sommigen bedrijven aan vervanging toe, overleg met uw adviseur wat de juiste datum is om dit te doen.

De infectiedruk van wittevlieg is dit jaar op de meeste bedrijven nog laag. Hier geldt dat het klimaat steeds gunstiger wordt voor de wittevlieg.

De Macrolophus is op bijna alle bedrijven goed aangeslagen, wel zie je dat door onze nieuwe verpakking de populatie meer door de hele kas heen zit. Hierdoor zullen de tellingen in de uitzetrijen niet zo hoog zijn als gebruikelijk, logisch ook want de Macrolophus heeft zich vanaf het begin meteen in de kas verspreid en ontwikkeld zich dus ook veel meer verspreid.

Blijf voldoende sluipwespen uitzetten tot dat er gemiddeld 15 Macrolophus per plant wordt geteld.

Op sommige bedrijven wordt een enkele kleine plek tomatengalmijt waargenomen. Gebruik hier een 3 tal keer zwavel met een interval van een week.


Belichte teelt


In de belichte kassen is de infectiedruk van wittevlieg uiteraard wat hoger, toch zijn er grote verschillen tussen diverse teelten en regio's

De opbouw van de Macrolophus is al wat verder en de sluipwespen slaan goed aan.

Helaas zijn er enkele bedrijven met een vroege infectie van Nesidiocoris.

Het zijn wel minder bedrijven dan vorig jaar dus dat is een positieve trend.


Ons advies, probeer niet met Nesidiocoris te dealen maar ruim hem volledig op, onze adviseurs hebben hier een goede strategie voor.

Na het opruimen van de Nesidiocoris zal er vol moeten worden ingezet met sluipwespen om te voorkomen dat de wittevlieg de rest van de teelt een probleem blijft.Let ook in de belichte teelt op of het tijd is om Isonet® T te vervangen.

Er zijn enkele meldingen van spint, scout goed en vraag naar de mogelijkheden om dit biologisch aan te pakken. Dit kan succesvol zijn als wij een passend advies mogen geven.

Gezien dat wij steeds minder vaak in de kas komen en het gewas niet kunnen zien is goede communicatie van groot belang.

Is er twijfel over een plaag of ziekte bel direct en wacht zeker niet te lang.


Natuurlijk is onze Crop-Scanner ook een heel goed hulpmiddel voor snelle informatie uitwisseling.

Nog niet bekend met de Crop-Scanner vraag u adviseur om uitleg.

bottom of page