top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate Komkommer

De teeltupdate van deze week heeft betrekking op de komkommerteelt. De komkommerteelt bestaat uit meerdere teeltrondes en veel bedrijven staan op dit moment weer voor een teeltwissel. Bij de teeltwissel is het van belang een biologisch plan van aanpak als basis voor de geïntegreerde gewasbescherming te hebben. Teeltspecialist John van Eijk geeft u een update over de huidige stand van zaken van biologische gewasbescherming in de komkommers.


Spint

Spintbestrijding is goed onder controle met behulp van de beschikbare biologische bestrijders. Vaak worden preventief zakjes Amblyseius californicus ingehangen (in iedere rij een zakje ter hoogte van de palen/tralies, omdat hier de eerste spinten vaak tevoorschijn komen. Bij het signaleren van de eerste spint adviseren wij om ook direct Phytoseiulus persimilis in te zetten.

Phytoseiulus persimilis die spint eet

De standaard inzet strategie is minimaal 10 stuks per m2 en extra uitzetten in en rond de haarden. Daarnaast is het ook goed om gedurende enkele weken Feltiella acarisuga bij te zetten, advies is 4 potten per ha. Mocht het nodig zijn, dan zijn er op dit moment meerdere spintmiddelen beschikbaar om te corrigeren. De meeste van deze middelen zijn ook veilig voor de biologische bestrijders. Raadpleeg hiervoor uw Biobest adviseur.


Wittevlieg

Aanwezigheid van wittevlieg verschilt sterk per bedrijf. Bij de meeste bedrijven zien nauwelijks wittevlieg, echter in enkele regio’s zien we toch bedrijven waar de problemen met wittevlieg steeds groter worden. Dit komt waarschijnlijk door veel invlieg van wittevlieg in deze regio’s. De roofmijten Transeius montdorensis of Amblyseius swirskii vormen de basis van de wittevliegbestrijding. Ze kunnen door middel van zakjes of strooimateriaal uitgezet worden. Bij signalering van wittevlieg worden ook sluipwespenkaartjes ingezet, meestal met mix van Encarsia en Eretmocerus (Eretmix).


Trips

Bij de een groot deel van de bedrijven is trips goed onder controle. Ook trips wordt bestreden door de roofmijten Transeius montdorensis of Amblyseius swirskii. Een goede populatie van deze twee roofmijten is dus essentieel in het bestrijden van zowel trips, als wittevlieg. Het is mogelijk om een roofmijtpopulatie te ‘boosten’ door de inzet en verblazen van Nutrimite™. Nutrimite™ is een uniek Biobest concept welke telers de mogelijkheid geeft om biologische bestrijders bij te voeren. Nutrimite™ bestaat uit rijke voedingssupplementen op basis van speciaal geselecteerd stuifmeel. Het stuifmeel is dusdanig geselecteerd dat het niet aantrekkelijk is voor andere insecten, zoals hommels.


Bladluis

In periode mei tot juli hebben we bij bijna elk bedrijf te maken gehad met de invlieg van bladluis. In komkommer veroorzaakt meestal de katoenluis de meeste problemen. Wij adviseren om preventief de sluipwesp Aphidius colemani en de galmug Aphidoletes aphidimyza in te zetten. Helaas hebben telers sinds vorig jaar te maken met een nieuw virus in komkommer, het zgn. CABY-virus. Als planten aangetast zijn met dit virus verkleuren de bladeren geel en neemt het herstel vermogen van de plant sterk af.

Katoenluis is een probleem in de glasteelt van komkommers. Deze luis kan virus overbrengen wat biologische bestrijding onmogelijk maakt
Katoenluis

Ze komen vervolgens niet meer aan de juiste productiecapaciteit. Daarom is het voor telers belangrijk om een nultolerantie te hanteren tegen bladluis. Bij een waarneming van CABY-virus wordt er geen luis meer getolereerd en momenteel ook direct overgestapt op een chemisch schema. Mocht u vragen hebben over de inzet van biologische bestrijders of het bestrijden van bladluis na signalering van virus, dan kunt u contact opnemen met uw Biobest-adviseur.


Rupsen

De rupsendruk is bij veel komkommer bedrijven redelijk onder controle. We zien onder weg relatief weinig vraag. Het op tijd signaleren van rupsen wordt de komende jaren steeds belangrijker door het wegvallen van diverse midden. Zo raken (of zijn we inmiddels al kwijtgeraakt) we onder andere Nomolt (in 2021) en Steward (per 19-09-2022) kwijt. Er blijven nog voldoende middelen op basis van Bacillus thuringiensis over zoals DELFIN®WG. Echter deze middelen zijn minder efficiënt en werken vooral goed op de vroege stadia van de rupsen. Het vroegtijdig signaleren van de rupsen is daarom ook zeer belangrijk.

Een PATS-C rupsendetectiecamera

Dit is tegenwoordig goed mogelijk met behulp van nieuwe ‘high-tech’ monitoring oplossingen, zoals een PATS-C. Biobest is een strategische samenwerking aangegaan me PATS en wij kunnen uw ondersteunen bij het aanschaffen en gebruiken van zo’n systeem. Het is de bedoeling dat dit systeem doorontwikkeld gaat worden en onder andere aansluiting krijgt in onze andere digitale oplossingen zoals crop scanner, trap-eye en Ecoation.


Comments


bottom of page