top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Teeltupdate Aardbeien

Het opstarten van de 1ste doorteelten is intussen begonnen, door het koude en donkere weer in januari is er weinig gebeurt en zullen diverse doorteelten in elkaar schuiven met betrekking tot de 1ste pluk. Let daarentegen wel goed op de plagen.


Wittevlieg

Wittevlieg is een lastig insect om te bestrijden in deze teelt, vanwege koude zijn er niet of nauwelijks bestrijders actief en vertrouwen we dus op vangmiddelen zoals gele vang- kaarten en linten, de linten zijn voor wittevlieg het meest effectief en dienen daarnaast op cruciale punten in de rij aangevuld te worden met vangplaten.

Daarnaast kunnen we ook spuiten met Preferal, deze schimmel Isaria fumosorosea is zeer efficiënt tegen alle stadia van wittevlieg (ei, larve, pop en volwassen). Preferal is geen brandblusser en dient tijdig ingezet te worden om zo bij de 1ste wittevliegen al aanwezig te zijn. De kracht van Preferal zit hem in de herhaling, we gaan uit van minimaal 3 en liefst 5 bespuitingen. Dit is ook het advies voor de meeste andere biologische producten in de markt. Daarnaast zijn er diverse andere middelen toegelaten die een werking laten zien op de wittevlieg, deze kunnen worden afgewisseld.


Trips

Zorg er bij trips voor tijdig te starten met de inzet van bestrijders, het beste kan men al vroeg beginnen met de inzet van zakjes A. cucumeris, deze zorgen, tijdens een geleidelijke uitloop, voor de bestrijding van de 1ste tripsen in de plant. Het tijdsframe waarbinnen dit gedaan dient te worden is namelijk uiterst smal. Hoe meer roofmijten er in het begin zijn des te lastiger het is en wordt voor trips. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er massaal roofmijten aanwezig zijn ten tijde dat er bloei is. Dit kan naast de zakjes A. cucumeris ook met los materiaal strooien bereikt worden.

Belangrijk om ervoor te zorgen dat elke teelt zo schoon mogelijk begonnen en geëindigd wordt, dit betekent dat hygiëne en onkruidbestrijding zeker zo belangrijk zijn in het gehele verhaal van geïntegreerde bestrijding.


Spint

Spint bestrijding staat of valt met monitoren in het gewas, de 2 belangrijkste bestrijders in aardbeien, Phytoseiulus persimilis en A. californicus zijn op hun beurt beide prima te gebruiken solo of naast elkaar. Bij nieuwe aanplant weet je niet altijd wat eraan spint vanuit de plantenkweker meekomt, bij een doorteelt die niet schoon geëindigd is weet je ook dat er spint na de koude periode op gaat komen, zaak is dan om de zakjes A. californicus in te zetten, dit om de eerste druk die gaat opkomen weg te nemen. Je kan er ook voor kiezen om met Phytoseiulus te werken bij de 1ste opkomende spinten, dit vergt wel wat secuurder scout werk maar kan per situatie prima werken.


Luis

Luisbestrijding zal in 2021 maatwerk worden, let op het middelenpakket en de aantal toepassingen, maak voor uzelf eens een opsomming om hiermee het jaar door te komen.

Bij Biobest hebben we daar ook naar gekeken en we kunnen u daarin goed ondersteunen. De komst van de zweefvlieg Eupeodes, die al bij lagere temperaturen uit de voeten kan is een grote plus voor de zachtfruitsector, waarbij we altijd gebonden waren aan de gematigde temperatuur ranges van sluipwespen, galmuggen en zweefvliegen.

Monitoren en Scouten

Dit onderdeel zal door het versmallen van het middelen pakket steeds belangrijker worden. Op kleine bedrijven gebeurt dit doorgaans tijdens de diverse werkzaamheden waarbij op grotere bedrijven er al echt gespecialiseerde medewerkers zijn die in het gewas hun ronde maken om te scouten op ziekten en plagen.

Biobest speelt hier gunstig op in door de Crop-Scanner te lanceren, een app op de tablet of telefoon waarbij u of een medewerker ziekten en plagen kan invoeren en hier duidelijke overzichten uit kan halen op de computer. Vragen hierover contact ons.


Comments


bottom of page