top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Spyro® inzetbaar in sierteelt en de bewaring van bloembol- en knollen

In mei ontvingen wij het bericht dat Spyro® een labeluitbreiding heeft mogen ontvangen. Was tot dusver Spyro® uitsluitend toe te passen in de teelt van tomaat, paprika, komkommer, courgette en aubergine, is het vanaf nu mogelijk Spyro® te gebruiken in snijbloemen, potplanten en de bewaring van bloembollen en bloemknollen.


Een mooie en gewenste uitbreiding in teelten waarin meer en meer de biologische bestrijding de basis van de gewasbeschermingsstrategie vormt, maar soms een correctie op plaaginsecten noodzakelijk is.


Spyro® is een contact insecticide op basis van 5% natuurlijk Pyrethrinen. Bij contact binden de natuurlijke Pyrethrinen met de natriumkanalen van het zenuwstel van het insect, waardoor er een verlamming van het insect optreedt. Deze verlamming wordt gevolgd door een snelle dood van het insect. De natuurlijke Pyrethrinen breekt snel af na toepassen en is hierdoor nauwelijks persistent. U bent hierna weer snel in de gelegenheid biologische bestrijders in te zetten.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over het toepassen van Spyro® in uw teelt, kunt u deze altijd stellen aan uw Biobest adviseur of neem contact op met ons kantoor. Telefoonnummer 0174-752250 of stuur een mailbericht naar cs.nl@biobestgroup.com

Comments


bottom of page