top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Spint in vruchtgroenten

Op dit moment worden we in alle vruchtgroentegewassen geconfronteerd met spint. De aanpak is simpel, laat de bio de basis zijn en wanneer een correctie noodzakelijk is voer deze dan zo veel mogelijk pleksgewijs uit.


Macrolophus, Phytoseiulus en vooral ook Feltiella zijn sterke bestrijders, die zeker wat betreft de laatste twee echte specialisten zijn. Het succes wordt bepaald door kort op de bal te zitten en de spinthaarden snel te signaleren. Door de beperkte mogelijkheden die chemische correcties bieden zal de bio in alle gevallen de basis moeten zijn.

Denk samen met je Biobest adviseur de beste strategie binnen uw bedrijf uit.

Comments


bottom of page