top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Orius in paprika enquête

Omwille van het feit dat we nu al een aantal jaar te maken hebben met Orius-populaties die in de kasteelt van paprika, zich schijnbaar slecht ontwikkelen. Zijn we een groter onderzoek, door middel van een enquête opgestart. We hebben deze enquête opgestuurd naar paprikatelers in Nederland.

Deze enquête is zeer breed opgezet met een diversiteit aan vragen, open vragen, multiple choice, datums en andere type vraagstellingen.

Het doel van de enquête is om meer inzichten te verkrijgen, op vlak van teelt, cultivars, werkwijzen, aantallen, datums en andere. De enquête neemt tussen de 15 en 20 min tijd in beslag en na afloop van de ingevulde gegevens door de telers zullen we de informatie die verkregen is uit de enquête analyseren en hier conclusies aan hangen.

Het belang van zoveel mogelijk ingevulde/ingezonden enquêtes zorgt ervoor dat de conclusies die hieraan worden gekoppeld een beter beeld zullen vormen van de mogelijke oplossing(en) om Orius beter te vestigen in de kas.


Heeft u de enquête niet ontvangen, dan kunt u hem bij onze binnendienst opvragen, wij danken u alvast voor het invullen.


コメント


bottom of page