top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Onweer op komst?

Een weblog van Bart Sosef. Hij is directeur van gewasbeschermingsspecialist Biobest Nederland. Bart schrijft de weblog exclusief voor Goedemorgen.

Wat hebben recente en iets minder recente berichten over de tender van Tesco die door Flamingo Flowers werd gewonnen, de doorstart van Aleia Roses en de ontwikkeling van het braakliggende terrein van Flora Holland ten bate van de uitbouw van het World Horticenter en woningbouw met elkaar te maken? Dat de krachtsverhoudingen in de wereldwijde sierteeltmarkt aan het verschuiven zijn. Verticale integratie van teelt tot afzet in de retail betekent dat er schakels in de keten komen te vervallen en handelsstromen niet meer fysiek bijeen hoeven komen om vanuit één centraal punt weer de wereld over te gaan. Voorlopig zijn dit nog brokken van de hele taart, maar ik verwacht dat deze trend zich zal blijven voortzetten en met name door grote partijen benut zal worden. Lijntjes worden korter en dankzij de digitalisering kunnen partijen die groot genoeg zijn, zowel aan de aanbodskant als aan de vraagkant, hun keten optimaliseren en flexibel blijven. Dat levert een draaischijf op, genaamd Flora Holland, die haar bestaansrecht opnieuw moet uitvinden. Terwijl de winkel open blijft moet de oude erfenis van het vastgoed en de nieuwe toekomst van de online marktplaats en het regelen van het betalingsverkeer worden vormgegeven. Een complexe opdracht, maar er wordt druk gewerkt aan visie en uitvoering hiervan aldus RFH. Deze ontwikkelingen betekenen wel dat de fysieke cluster die zichtbaar is in het Westland met al haar diversiteit en kwaliteit in de toekomst minder zichtbaar zal worden. Niet alleen RFH, maar ook westlandse siertelers moeten zich dus bewust zijn van de effecten van digitalisering en ketenverkorting. Het traditionele voordeel om dicht bij de fysieke marktplaats te zitten wordt kleiner en dus moet je je als teler beraden op je onderscheidend vermogen. Voor elke teler kan het antwoord op deze vraag er anders uitzien, maar om toekomstbestendig te zijn zal meer aandacht voor de gewenste plaats en rol in de keten voor elke teler van belang zijn. En ook hier geldt; maak een kans van een potentiele bedreiging zolang je tijd van leven hebt. De oudere generatie weet vaak goed aan te voelen wat het weer gaat doen door naar de voortekenen te luisteren. U kunt ditzelfde doen door ook goed te luisteren naar de voortekenen van deze ontwikkelingen op uw marktplaats!

コメント


bottom of page