top of page
Micromus angulatus adult 4.jpg

Micromus

Moeilijk te bestrijden spintmijten? Beter jouw spint laten identificeren


Onder ‘spint’ denken we aan de kasspintmijt (of bonenspintmijt) Tetranychus urticae. Deze plaag wordt makkelijk onder controle gehouden met de roofmijtensoort Phytoseiulus persimilis, mits deze op tijd en in voldoende aantallen wordt losgelaten. Echter zijn er meldingen van situaties waar spint veel moeilijker is te bestrijden. Dit jaar werden we er mee geconfronteerd in een cymbidiumteelt. Biobest ging op onderzoek uit.


Na identificatie van de verzamelde spintsoort is het gebleken dat we met Tetranychus ludeni te maken hadden en niet met onze gewoonlijke Tetranychus urticae.

Tetranychus ludeni is een algemeen bekende spintsoort. Ze wordt in teelten gevonden zoals aubergine, amarant, bonen, katoen, komkommer, kiwi, etc. Kennis over zijn biologie is in publicaties al beschikbaar. De biologie van deze plaag werd al bij 27°C en 70% RV op amarant (Amaranthus cruentus) en antruwa (Solanum macrocarpon) bestudeerd.

Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland beweren dat P. persimilis even goed op T. ludeni presteert dan op T. urticae, zowel qua predatie als ovipositie. In de Nederlandse Cymbidiumteelten onder glas kan de roofmijtensoort Neoseiulus californicus ook een goede alternatieve bieden als resultaten met P. persimilis tegenvallen. Neoseiulus californicus heeft zich al bewezen als goede predator van T. ludeni op kiwiplanten. Niet alle soorten roofmijten tonen dezelfde affiniteit voor een gewas. Sommige soorten voelen zich beter thuis op Cymbidium dan anderen. Neoseiulus californicus is een goed voorbeeld van.

Ervaringen met spint die moeilijk te bestrijden zijn? Laat u ze dan ze identificeren, neem hiervoor contact met ons op

Comments


bottom of page